PL EN
Wizerunek Niemiec w podręcznikach do nauczania historii od II połowy XX wieku do czasów współczesnych. Jego polityczne i historiograficzne determinanty.
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
 
 
Data nadesłania: 22-02-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 04-05-2023
 
 
Data akceptacji: 30-06-2023
 
 
Data publikacji online: 20-10-2023
 
 
Data publikacji: 20-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Anita Barbara Młynarczyk-Tomczyk   

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, żeromskiego 5, 25-369 Kielce, Kielce, Polska
 
 
KMW 2023;322(3):434-450
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Narracja podręczników do nauczania historii jest pochodną obowiązującego przekazu historiograficznego oraz, a może przede wszystkim, polityki historycznej kreowanej przez władze państwowe. Podręczniki do nauczania historii uważa się też za jedne z podstawowych czynników kształtujących w świadomości całych pokoleń, społeczną pamięć o przeszłości. Celem artykułu jest zaprezentowanie newralgicznych punktów w historii stosunków polsko-niemieckich, które znajdują odzwierciedlenie w podręcznikach do nauczania historii XX i XXI wieku oraz próba ukazania potencjalnego wpływu tego przekazu na postawy starszego (edukowanego do 1989 r.) i młodszego pokolenia Polaków (przez pryzmat badań ankietowych). Obraz polsko-niemieckich relacji zawarty w kompendiach ukazany jest w szerszym kontekście, zarówno bieżącej polityki, jak też historiografii.
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top