PL EN
Funkcjonalność organizacyjna Operacji 1001 Frombork (1966-1973). Struktura zarządzania, uczestnictwa i działania
 
Więcej
Ukryj
1
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Polska
 
 
Data nadesłania: 28-12-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 31-07-2023
 
 
Data akceptacji: 03-08-2023
 
 
Data publikacji online: 20-10-2023
 
 
Data publikacji: 20-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Gałęziowska   

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, ul. Zamkowa 2, 10-074, Olsztyn, Polska
 
 
KMW 2023;322(3):410-433
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem tekstu jest charakterystyka Operacji 1001 Frombork jako systemu, w którym zarządzanie, uczestnictwo i działanie utworzyły specyficzny wzór. Wypełniały go takie elementy jak prace budowlane, atrakcyjność czasu wakacji, poznawcza wartość związana z astronomią i historią, społeczna wartość harcerstwa i więzi wspólnotowych w organizacji. Należały do niego także niewystarczające zaopatrzenie i niesprawność organizacji pracy, zakłócenia w komunikacji ze społecznością lokalną oraz pewna pozorność działania i powierzchowne realizowanie zadań harcerskich. Tekst powstał na podstawie analizy zawartości dokumentów archiwalnych, materiałów publicystycznych, wspomnieniowych i propagandowych, dotyczących Operacji 1001 Frombork
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top