PL EN

Rada Redakcyjna

 
Przewodniczący:
prof. dr hab. Stanisław Achremczyk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztynie)

Członkowie:
dr Darius Baronas (Instytut Historii Litwy w Wilnie)
dr hab Piotr Daszkiewicz (Muséum National d'Histoire Naturelle w Paryżu)
prof. dr hab. Janusz Jasiński (Olsztyn)
prof. dr hab. Norbert Kasparek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr hab. Igor Kąkolewski (Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie)
dr hab. Ogierd Kiec (Uniwersytet Zielonogórski)
dr Andreas Kossert (Fundacja Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie w Berlinie)
prof. dr hab. Jurij Kostiaszow (Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie)
prof. dr hab. Cezary Kuklo (Uniwersytet w Białymstoku)
dr hab. Ruth Leiserowitz (Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie)
prof. dr hab. Janusz Małłek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
doc. dr Silva Pocyte (Uniwersytet w Kłajpedzie)
dr hab. Agnieszka Pufelska (Nordost-Institut przy Universität Hamburg (IKGN e.V.)
dr Jerzy Sikorski (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie)
prof. dr hab. Tadeusz Stegner (Uniwersytet Gdański)
dr Mathias Wagner (Uniwersytet w Bielefeld)
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top