PL EN
Wykaz obywateli Fromborka korzystających odpłatnie ze studni miejskich w 1639 roku
 
 
Więcej
Ukryj
1
Olsztyn, Polska
 
 
Data nadesłania: 03-11-2021
 
 
Data akceptacji: 22-12-2021
 
 
Data publikacji online: 18-08-2022
 
 
Data publikacji: 18-08-2022
 
 
Autor do korespondencji
Jerzy Przeracki   

Olsztyn, Polska
 
 
KMW 2022;317(2):252-266
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Problem bieżącego dostępu do źródeł wody pitnej to ważne zagadnienie w życiu codziennym mieszkańców miast średniowiecznych i nowożytnych, szczególnie w kwestii zabezpieczenia się przed epidemiami często nękającymi ośrodki miejskie, w których poziom higieny sanitarnej pozostawiał wiele do życzenia. W najstarszej zachowanej fromborskiej księdze miejskiej z lat 1630-1645 zwraca uwagę sześć stron, na których zapisano sześć studni miejskich wraz z personaliami osób korzystających z nich odpłatnie w 1639 roku. To nieczęsto występujące w księgach miejskich zestawienie ilustruje działania władz miejskich Fromborka w drugim ćwierćwieczu XVII w., w trudnych dla tego miasta i całej Warmii czasach najazdu szwedzkiego i wojny lat 1626-1635 oraz w okresie po zakończeniu zawieruchy wojennej. Źródło to jest ilustracją stopnia samorządności miejskiej oraz odpowiedzialnego działania władz Fromborka i jego obywateli na rzecz dobra wspólnego: dbałości o poprawę higieny i stanu zdrowotnego mieszkańców.
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top