PL EN
„Echa wypadków gryfickich i drawskich w 1951 roku na Warmii i Mazurach w świetle materiałów KW PZPR i WUBP w Olsztynie (część 1)”
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 
 
Data nadesłania: 27-04-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 06-07-2022
 
 
Data akceptacji: 18-07-2022
 
 
Data publikacji online: 18-08-2022
 
 
Data publikacji: 18-08-2022
 
 
Autor do korespondencji
Radosław Gross   

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 
 
KMW 2022;317(2):267-305
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Najpoważniejszy kryzys w polityce rolnej władz komunistycznych w Polsce był skutkiem ujawnienia w 1951 r. brutalnych metod skupu zboża i kolektywizacji wsi stosowanych w powiecie gryfickim i drawskim. Podobne metody, choć nie tak brutalne, stosowano także w innych regionach kraju. Wydarzenia te odbiły się w Polsce głośnym echem, w tym także na Warmii i Mazurach, w efekcie czego załamała się na kilka miesięcy polityka stalinowska wobec wsi, zahamowany został proces jej kolektywizacji. Publikowane dokumenty (część 1) przedstawiają reakcję wojewódzkich struktur władzy na wypadki gryfickie, a także opisują sytuację na wsi w poszczególnych powiatach województwa olsztyńskiego. Opór chłopów przeciwko nowej polityce rolnej był się na tyle silny, że najczęstszą metodą egzekwowania narzuconych świadczeń i skłaniania chłopów do wstępowania do spółdzielni produkcyjnych, było użycie środków siłowych.
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top