PL EN
Duchowieństwo Kościoła katolickiego na Warmii i Mazurach wobec wyborów do Sejmu PRL I kadencji z 26 października 1952 roku w ocenie aparatu bezpieczeństwa
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Olsztyn, Polska
 
2
Towarzystwo Naukowe im, Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Polska
 
 
Data nadesłania: 12-08-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 14-09-2022
 
 
Data akceptacji: 11-10-2022
 
 
Data publikacji online: 20-12-2022
 
 
Data publikacji: 20-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Robert Syrwid   

Olsztyn, Polska
 
 
KMW 2022;318(3):434-460
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: W artykule przedstawiono ocenę postaw duchownych Kościoła katolickiego na terenie województwa olsztyńskiego wobec kampanii wyborczej i wyborów do Sejmu PRL I kadencji z 26 października 1952 r., dokonaną przez aparat bezpieczeństwa. Analizie został poddany dokument opracowany przez pracowników Wydziału V Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Olsztynie na potrzeby Wydziału V Departamentu V Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. Zostały w nim zamieszczone wybrane charakterystyki duchownych świeckich i zakonnych, jak i ogólne zakonów żeńskich i męskich – sporządzone pod kątem ich stosunku do udziału w akcie wyborczym. W prezentowanym materiale – przy zastosowanym w nim dychotomicznym podziale na kler „pozytywny” i „wrogi” – istotne znaczenie posiadają zwłaszcza informacje o zachowaniach tzw. księży-patriotów oraz dotyczące represji zastosowanych wobec duchownych kontestujących postępujący proces stalinizacji systemu ustrojowego państwa.
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top