PL EN
Lepnerowie – rodzina lekarzy warmińskich rodem z Królewca
 
 
Więcej
Ukryj
1
Olsztyn, Polska
 
 
Data nadesłania: 04-10-2021
 
 
Data akceptacji: 15-10-2021
 
 
Data publikacji online: 20-10-2022
 
 
Data publikacji: 20-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Jerzy Przeracki   

Olsztyn, Polska
 
 
KMW 2022;318(3):390-405
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule zostały przedstawione losy członków rodziny lekarskiej Lepnerów. Jej pierwszy przedstawiciel Jan Chrystian wywodził się z Królewca, a po zmianie wyznania z luterańskiego na katolickie przybył w końcu XVII stulecia na Warmię, osiedlając się w Braniewie. Niebawem przeniósł się do Fromborka i został lekarzem kanoników tamtejszej kapituły katedralnej. Syn Jana Chrystiana, Andrzej Stanisław, absolwent medycyny Uniwersytetu w Lipsku i doktor medycyny, związał swoje życie z Lidzbarkiem Warmińskim. Z kolei jego syn, Franciszek Jerzy, absolwent medycyny Uniwersytetu Królewieckiego, miał być następcą Andrzeja Stanisława jako lekarz w stolicy Warmii, niestety zmarł w bardzo młodym wieku, co było wielkim ciosem dla ojca. Wskutek tego tragicznego wydarzenia tradycja dziedziczenia zawodu medycznego w rodzinie Lepnerów została przerwana. Autor zaprezentował także sylwetki braniewskich lekarzy miejskich, następców Jana Chrystiana Lepnera na tym stanowisku, do 1772 roku.
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top