PL EN
Działalność opiekuńczo-wychowawcza sióstr św. Katarzyny w elbląskiej Pangritz-Kolonie w latach 1887-1946
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Historycznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska
 
 
Data nadesłania: 14-09-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 26-10-2022
 
 
Data akceptacji: 02-12-2022
 
 
Data publikacji online: 20-12-2022
 
 
Data publikacji: 20-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Wojciech Zawadzki   

Wydział Nauk Historycznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Warszawa, Polska
 
 
KMW 2022;318(3):379-389
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Elbląg przed drugą wojną światową był dużym miastem, z rozwiniętym przemysłem i społecznością o charakterze robotniczym . W XIX w. szybko rozwijała się dzielnica miasta Kolonią Pangritza, w której osiedlili się ubodzy przybysze z różnych stron państwa pruskiego. Kolonia przez dziesięciolecia pod względem ekonomicznym i rozwoju infrastruktury mocno odbiegała od reszty miasta. Kumulowały się też na tym terenie wszystkie niekorzystne procesy związane z XIX-wieczną klasą robotniczą tj. analfabetyzm, bezrobocie, społeczne wykluczenie, brak opieki socjalnej i medycznej a nade wszystko bieda materialna. Duże znaczenie dla rozwiązywania tych problemów miało przybycie do Kolonii Pangritza w 1887 r. Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny. Zakonnice do 1945 r. prowadziły w klasztorze niewielki szpital, opiekę ambulatoryjną, przedszkole oraz kursy dokształcające i szkołę gospodarstwa domowego dla kobiet. Posługa katarzynek miała duże znaczenie dla rozwoju w Elblągu nowoczesnej opieki socjalnej.
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top