PL EN
„Echa wypadków gryfickich i drawskich w 1951 roku na Warmii i Mazurach w świetle materiałów KW PZPR i WUBP w Olsztynie (część 2)”
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 
 
Data nadesłania: 27-04-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 06-07-2022
 
 
Data akceptacji: 18-07-2022
 
 
Data publikacji online: 20-12-2022
 
 
Data publikacji: 20-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Radosław Gross   

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 
 
KMW 2022;318(3):406-433
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Ujawnienie w 1951 r. brutalnych metod stosowanych podczas skupu zboża i kolektywizowania wsi w powiecie gryfickim pociągnęło za sobą najpoważniejszy kryzys w polityce rolnej w okresie stalinowskim w Polsce. Zahamowanie procesu kolektywizacji nie uszło uwadze funkcjonariuszy policji politycznej. Wzbudziło również zaniepokojenie władz centralnych, które już latem 1951 r. zalecały ponowne przystąpienie do zdecydowanych metod kolektywizacji wsi i egzekwowania od chłopów świadczeń. Ujawnione we wrześniu 1951 r. przypadki siłowych metod kolektywizacji w powiecie drawskim, w założeniu władz partyjnych, nie mogły przeszkodzić w dalszej przebudowie wsi. Publikowane dokumenty (część 2) dotyczą reakcji wojewódzkiego aparatu partyjnego na nieprawidłowości zgłoszone podczas czerwcowego Plenum KW PZPR, skutków uchwały „gryfickiej” dostrzeżonych przez olsztyński aparat bezpieczeństwa, a także nowych „nastawień” wojewódzkich i powiatowych struktur PZPR wobec zahamowania procesu kolektywizacji.
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top