PL EN
Pod lupą bezpieki. Aparat represji wobec Niemców na Ziemiach Zachodnich i Północnych w okresie władzy komunistycznej, praca zbiorowa pod redakcją Michała Mathei, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej/Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit, Gliwice-Opole 2020, s.206.
 
 
Więcej
Ukryj
1
Olsztyn, Polska
 
 
Data nadesłania: 04-07-2022
 
 
Data akceptacji: 18-07-2022
 
 
Data publikacji online: 18-08-2022
 
 
Data publikacji: 18-08-2022
 
 
Autor do korespondencji
Robert Syrwid   

Olsztyn, Polska
 
 
KMW 2022;317(2):306-310
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł recenzyjny publikacji zbiorowej poświęconej działaniom aparatu bezpieczeństwa wobec ludności niemieckiej, pozostałej na ziemiach zachodnich i północnych państwa polskiego w latach 1945-1989. Praca zawiera pięć tekstów autorstwa czterech badaczy reprezentujących ośrodki akademickie w Słupsku i Wrocławiu oraz Oddziały Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku i Wrocławiu. W artykułach przedstawiono i omówiono najważniejsze kierunki, metody i formy działania aparatu represji państwa komunistycznego podejmowane wobec Niemców - ale także częściowo i polskiej ludności rodzimej - na tzw. Ziemiach Odzyskanych w okresie Polski Ludowej i PRL. Poruszana problematyka obejmuje terytorialnie obszar Dolnego Śląska, Ziemi Lubuskiej, Pomorza Zachodniego, Pomorza Gdańskiego oraz Warmii i Mazur.
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top