PL EN
Administracja wyznaniowa województwa gdańskiego wobec alokacji dzwonów z poewangelickich świątyń na Powiślu po 1945 roku. Studium przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Polska
 
 
Data nadesłania: 11-05-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 26-06-2023
 
 
Data akceptacji: 24-07-2023
 
 
Data publikacji online: 20-10-2023
 
 
Data publikacji: 20-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej B. Krupa   

Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Polska
 
 
KMW 2023;322(3):399-409
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Ludność, osiedlająca się na Powiślu po 1945 roku przejmowała na potrzeby kultu świątynie poewangelickie. Obiekty te były w różnym stopniu uszkodzone lub zdewastowane. Brakujące wyposażenie, w tym dzwony uzupełniano między innymi z nieczynnych kościołów protestanckich. W 1948 roku przeniesiono dzwony z Mikołajek Pomorskich do Sztumskiej Wsi. Wobec konfliktu, który w związku z tym powstał gdańska administracja wyznaniowa oficjalnie zachowywała neutralność. Dzwony z kościoła poewangelickiego w Łozie zostały natomiast zakwalifikowane w 1953 roku jako źródło surowców wtórnych. Instrumenty jednak najprawdopodobniej przetrwały tylko dzięki nieudolności władz powiatowych w Sztumie. Najpewniej są wykorzystywane w którejś z parafii katolickiej północnej Polski.
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top