PL EN
Inter Arma. Wizyta Stefana Żeromskiego, Jana Kasprowicza i Władysława Kozickiego na Powiślu w 1920 roku
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 16-06-2021
 
 
Data publikacji: 16-06-2021
 
 
Autor do korespondencji
Justyna Liguz
j.liguz@zamek.malbork.pl
 
 
KMW 2021;311(1):70-101
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Tekst omawia wizytę Stefana Żeromskiego, Jana Kasprowicza i Władysława Kozickiego na Powiślu w maju i czerwcu 1920 r. Ostatnie tygodnie kampanii plebiscytowej skłoniły podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Stefana Dąbrowskiego do podjęcia działań, które z jednej strony miały wesprzeć Polaków przed głosowaniem, z drugiej rozpowszechnić sprawę plebiscytu w Polsce. Artykuł zawiera próbę odtworzenia chronologii podróży literatów, podjętych działań oraz spotkań na terenie Zachodniopruskiego Okręgu Plebiscytowego z siedzibą w Kwidzynie. W dotychczasowej literaturze większość relacji oparta jest na opowiadaniu Stefana Żeromskiego Inter Arma, natomiast lektura wywiadów i publikacji w prasie po opuszczeniu Powiśla uzupełnia wydarzenia z czerwca 1920 r. o nowe fakty.
 
REFERENCJE (12)
1.
Barganowski Antoni, Plebiscyt na Powiślu, Elbląg 1989.
 
2.
Barganowski Antoni, Plebiscyt na Ziemi Kwidzyńskiej, w: Plebiscyt na Powiślu – 11 lipiec 1920 rok, „Zeszyty Kwidzyńskie”, nr 1, Kwidzyn 2000.
 
3.
Kempa Robert, Mazurskie reminiscencje rocznicowe. Powiat giżycki w 90. rocznicę plebiscytu, w: Białostockie Teki Historyczne, t. 8, Białystok 2010
 
4.
Kłodziński A.Z., Żeromski i Kasprowicz w czasie plebiscytu na Warmii i Mazurach w 1920 roku, „Teka Pomorska”, Toruń 1938.
 
5.
Lietz Zygmunt, Plebiscyt na Powiślu, Warmii i Mazurach w 1920 roku, Warszawa 1958.
 
6.
Liga Narodowa (1893–1928). Wybór relacji, opr. T. Sikorski, A.Wątor, Warszawa 2015.
 
7.
Malinowski Jerzy, Stefan Dąbrowski (1877–1947). Biografia polityczna, Poznań 2014.
 
8.
Malinowski Jerzy, Działalność Stefana Dąbrowskiego w związku z plebiscytami na Powiślu, Warmii i Mazurach w 1920 roku, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2011, nr 4 (274)
 
9.
Wasilewski Zygmunt, Wspomnienia o Janie Kasprowiczu i Stefanie Żeromskim, Warszawa–Kraków–Lublin–Łódź– Paryż–Poznań–Wilno–Zakopane 1927.
 
10.
Wrzesiński Wojciech, Prusy Wschodnie w polskiej myśli politycznej 1864–1945, Olsztyn 1994.
 
11.
Wrzesiński Wojciech, Polska – Prusy Wschodnie. Plebiscyty na Warmii i Mazurach oraz na Powiślu w 1920 roku, Olsztyn 2010.
 
12.
Żerebny Michał, Kasprowicz w 1920 roku na Powiślu i Warmii, w: Jan Kasprowicz w siedemdziesięciolecie śmierci, Materiały Międzynarodowej Sesji Naukowej Olsztyn 17–19.X.1996, red. J. Kaczyński, Olsztyn 1999.
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top