PL EN
Inter Arma. A visit of Stefan Żeromski, Jan Kasprowicz and Władysław Kozicki to Powiśle in 1920
 
More details
Hide details
 
Online publication date: 2021-06-16
 
 
Publication date: 2021-06-16
 
 
Corresponding author
Justyna Liguz
j.liguz@zamek.malbork.pl
 
 
KMW 2021;311(1):70-101
 
KEYWORDS
TOPICS
history
 
ABSTRACT
This text discusses the visit of Stefan Żeromski, Jan Kasprowicz and Władysław Kozicki to Powiśle in May and June 1920. The last weeks of the plebiscite campaign urged Stefan Dąbrowski – the undersecretary of state in the Ministry of Foreign Affairs – to undertake actions that on the one hand would support Poles before the vote, and on the other hand publicize the plebiscite in Poland. The article attempts to reconstruct the chronology of the trip taken by the writers, as well as their actions and meetings in the territory of West Prussian Plebiscite Region with the main seat in Kwidzyn. Most research has been so far based on a narrative by Stefan Żeromski entitled Inter Arma. However, interviews and press publications issued after the writers left Powiśle broaden our knowledge of the 1920 events by new facts.
 
REFERENCES (12)
1.
Barganowski Antoni, Plebiscyt na Powiślu, Elbląg 1989.
 
2.
Barganowski Antoni, Plebiscyt na Ziemi Kwidzyńskiej, w: Plebiscyt na Powiślu – 11 lipiec 1920 rok, „Zeszyty Kwidzyńskie”, nr 1, Kwidzyn 2000.
 
3.
Kempa Robert, Mazurskie reminiscencje rocznicowe. Powiat giżycki w 90. rocznicę plebiscytu, w: Białostockie Teki Historyczne, t. 8, Białystok 2010
 
4.
Kłodziński A.Z., Żeromski i Kasprowicz w czasie plebiscytu na Warmii i Mazurach w 1920 roku, „Teka Pomorska”, Toruń 1938.
 
5.
Lietz Zygmunt, Plebiscyt na Powiślu, Warmii i Mazurach w 1920 roku, Warszawa 1958.
 
6.
Liga Narodowa (1893–1928). Wybór relacji, opr. T. Sikorski, A.Wątor, Warszawa 2015.
 
7.
Malinowski Jerzy, Stefan Dąbrowski (1877–1947). Biografia polityczna, Poznań 2014.
 
8.
Malinowski Jerzy, Działalność Stefana Dąbrowskiego w związku z plebiscytami na Powiślu, Warmii i Mazurach w 1920 roku, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2011, nr 4 (274)
 
9.
Wasilewski Zygmunt, Wspomnienia o Janie Kasprowiczu i Stefanie Żeromskim, Warszawa–Kraków–Lublin–Łódź– Paryż–Poznań–Wilno–Zakopane 1927.
 
10.
Wrzesiński Wojciech, Prusy Wschodnie w polskiej myśli politycznej 1864–1945, Olsztyn 1994.
 
11.
Wrzesiński Wojciech, Polska – Prusy Wschodnie. Plebiscyty na Warmii i Mazurach oraz na Powiślu w 1920 roku, Olsztyn 2010.
 
12.
Żerebny Michał, Kasprowicz w 1920 roku na Powiślu i Warmii, w: Jan Kasprowicz w siedemdziesięciolecie śmierci, Materiały Międzynarodowej Sesji Naukowej Olsztyn 17–19.X.1996, red. J. Kaczyński, Olsztyn 1999.
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top