PL EN
Connections the Rev. Alfons Mańkowski with Warmia and Masuria
 
 
More details
Hide details
1
Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Polska
 
 
Submission date: 2022-01-13
 
 
Final revision date: 2022-03-15
 
 
Acceptance date: 2022-03-17
 
 
Online publication date: 2022-04-26
 
 
Publication date: 2022-04-29
 
 
Corresponding author
Jan Chłosta   

janchlosta@wp.pl Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn, Polska
 
 
KMW 2022;316(1):89-106
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
A prominent Pomeranian researcher from Grudziądz and long-standing president of the Scientific Society in Toruń, the Reverend Alfons Mańkowski (1870-1941), took an interest in Mazuria as early as 1912. He came to Ruciane and Ukta, visited the Old Believers in Wojnowo, then Mikołajki, Giżycko and Stare Juchy. Two years later he arrived in Działdowo, to record the destruction wrought by the Russians in the First World War. From both journeys he printed longer reports in the Poznan illustrated weekly “Praca”. While pastoring in 1910-1920 in Złotów near Lubawa, he wrote several studies on the Polish movement in these lands, including the publication in 1922 of two letters by Gustaw Gizewiusz in a supplement to the “Gazeta Gdańska” called “Pomorze”. He devoted several important publications to Warmia, including the papers on Polish literature, on clergymen from Warmia who carried out religious services in Pomerania. He took a broader look at Warmian customs and beliefs. He was assisted in this study by Andrzej Samulowski from Gietrzwałd.
 
REFERENCES (11)
1.
Szyfer Anna, Zwyczaje, obrzędy i wierzenia Mazurów i Warmiaków, Olsztyn 1975.
 
2.
Oracki Tadeusz, Rozmówiłbym kamień… Z dziejów literatury ludowej oraz piśmiennictwa regionalnego Warmii i Mazur w XIX i XX wieku, Warszawa 1976.
 
3.
Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla XIX i XX wieku (do 1945 roku), Warszawa 1983.
 
4.
Pauch S., Ksiądz Alfons Mańkowski niestrudzony badacz przeszłości, w: Współtwórcy pelplińskiej szkoły historycznej. Referaty wygłoszone na V konferencji popularno-naukowej 30 października 2021 r: Wielcy ludzie małego Pelplina, red. B. Wiśniewski, Pelplin 2021.
 
5.
Podlaszewska Krystyna, Ks. Alfons Mańkowski historyk piśmiennictwa pomorskiego, „Zeszyty Naukowe UMK. Nauki Humanistyczno-społeczne. Nauka o książce” 1962, nr 7.
 
6.
Barczewski Walenty, Kiermasy na Warmii i inne pisma wybrane, wydał i wstępem poprzedził W. Ogrodziński, Olsztyn 1977.
 
7.
Chłosta Jan, Posłowie, w: Piśmiennictwo polskie w XIX i XX stuleciu nie tylko na Warmii przez ks. W. Barczewskiego, opracował i przypisami opatrzył J. Chłosta, Olsztyn 2015.
 
8.
Był Polakiem w słowie i czynie… Nad biografią Alojzego Śliwy (1885–1969), Olsztyn 2021.
 
9.
Die polnische Sprachfrage in Preussen. Wybór materiałów zebrany i opatrzonych komentarzem przez G. Gizewiusza. Reedycję przygotował i przedmową oraz skorowidzem opatrzył W. Chojnacki, Poznań 1961.
 
10.
Liek Gustaw, Miasto Lubawa w Prusach Zachodnich z uwzględnieniem Ziemi Lubawskiej, przekład L. Lewandowska, red. nauk. A. Radzimiński, Lubawa 2016.
 
11.
Mross Henryk, ks., Bibliografia prac drukowanych ks. prałata Alfonsa Mańkowskiego, Studia Pelplińskie, 1974.
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top