PL EN
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The aim of the article is to present and discuss the post-war achievements of Augustyn Steffen (1901–1992), a researcher of Warmian folklore. Little is known about his publications from before World War II, recording dialectal literature, and almost nothing is known about how he promoted the knowledge of the Polish language, Warmian dialect and the region of Warmia and Mazury after the war, while in exile, in Polish and emigration periodicals. In addition to analyzing the content of selected studies by the linguist, the article cites the results of his research on two important manuscripts from centuries ago: the Polish-Latin dictionary published by Steffen, entitled “Tridentine glossary” and the written in Old Polish language: “Wilkierz budnicki”.
 
REFERENCES (19)
1.
Chłosta Jan, Nie tylko o wojennych losach Augustyna Steffena, „Rocznik Mazurski” 2020, T. XXIV, s. 115–119.
 
2.
Chłosta Jan, Słownik Warmii (historyczno-geograficzny), Olsztyn 2002.
 
3.
Dworacki Sylwester, Profesor Wiktor Steffen, w: Antiquorum non immemores. Polskie Towarzystwo Filologiczne 1893–1993, red. Alicja Szastyńska-Siemion, Jerzy Łanowski Warszawa–Wrocław 1999.
 
4.
Gruszczyński Włodzimierz, Saloni Zygmunt, From multilingual to monolingual dictionaries. A historical overview of Polish lexicography, “Studies and Polish Linguistics” 2013, Vol. 8, issue 4, s. 205–227.
 
5.
Jurkowski Eugeniusz, Łapiński Ireneusz, Szymczak Mieczysław, Słownictwo Warmii i Mazur. Stopnie pokrewieństwa, życie społeczne i zawody, Wrocław 1959.
 
6.
Kaczyńska Barbara, Wokabularz trydencki jako przykład leksykografii średniowiecznej, „Studia Źródłoznawcze” 2019, LVII, s. 47–97.
 
7.
Kurpios Szymon, Malarstwo religijne Wlastimila Hofmana, Kraków 2006.
 
8.
Nitsch Kazimierz, Wstęp, w: A. Steffen, Zbiór polskich pieśni ludowych z Warmji, t. I, Poznań 1931, s. XI.
 
9.
Oracki Tadeusz, Steffen Augustyn, w: Słownik biograficzny Mazur, Warmii i Powiśla XIX i XX wieku (do 1945 roku), Warszawa 1983.
 
10.
Oracki Tadeusz, Augustyn Steffen (1901–1992) – folklorysta warmiński, w: W kręgu folkloru, literatury i języka. Prace ofiarowane prof. Janowi Mirosławowi Kasjanowi w 70. rocznicę urodzin, red. M. Jakitowicz i V. Wróblewska, Toruń 2003.
 
11.
Steffen Wiktor, Moja droga przez życie, Olsztyn 1976.
 
12.
Steffen Wiktor, Moja droga przez życie. Wydanie trzecie poprawione i uzupełnione, oprac. T. Batóg, Poznań 2018.
 
13.
Steffen Wiktor, Odpowiedź na "Uwagi o wspomnieniach mego brata Wiktora", „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1977, nr 3–4, 561–564.
 
14.
Urbańczyk Stanisław, Pokłosie Wokabularza trydenckiego, „Język Polski” 42, 1962, nr 5. S. 385.
 
15.
Urbańczyk Stanisław, Wokabularz trydencki, „Język Polski” 1962, nr 42, s. 15–29.
 
16.
Urbańczyk Stanisław, O poprawne odczytanie Wokabularza trydenckiego, „Język Polski” 44, 1964, nr 5, s. 299–310.
 
17.
Winkler Edmund, “Liber disparata antiqua continens” Alexandro Masoviensi episcopo Tridentino dicatus. Elementa at fontium editiones 2. Romae: Institutum Historicum Polonicum Romae 1960.
 
18.
Winkler Edmund, Il più antico dizionario Latino-Polacco (del 1424), “Ricerche Slavistiche” 1960, nr 8, 96–111.
 
19.
Zaćmiński Andrzej, Związek Polskich Ziem Zachodnich w Wielkiej Brytanii w latach 1950–1986. Zarys działalności, „Przegląd Zachodni” 1997, nr 3, s. 37–54.
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top