PL EN
Polsko-czesko-niemiecki konflikt o Śląsk Cieszyński w latach 1918-1920.
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Śląski, Polska
 
 
Data nadesłania: 03-02-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 11-05-2023
 
 
Data akceptacji: 16-05-2023
 
 
Data publikacji online: 14-08-2023
 
 
Data publikacji: 14-08-2023
 
 
Autor do korespondencji
Zbigniew Hojka   

Uniwersytet Śląski, Bankowa 12, 40-007, Katowice, Polska
 
 
KMW 2023;321(2):255-279
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Po I wojnie światowej jednym z czynników decydujących o kształcie granic II Rzeczypospolitej miały być plebiscyty, m. in. między Polską i Czechosłowacją o Śląsk Cieszyński. W tym okresie miał miejsce konflikt polsko-czesko-niemiecki o przynależność państwową tego regionu. Pomimo korzystnej dla Polski umowy z 5 listopada 1918 roku o podziale na zasadach etnicznych Śląska Cieszyńskiego, doszło do interwencji zbrojnej i zajęcia większości terenu przez Czechów. W tej sytuacji na konferencji paryskiej postanowiono poddać go nadzorowi międzynarodowemu a następnie zarządzono przeprowadzenie plebiscytu. Rozpoczęła się akcja plebiscytowa, w trakcie, której władze polskie uzmysłowiły sobie, że głosowanie może wygrać Czechosłowacja. W tej sytuacji zdecydowano się na odwlekanie plebiscytu go a następnie zaproponowano arbitraż. Ostatecznie w czasie wojny polsko-bolszewickiej na konferencji w Spa 28 sierpnia 1920 r. doszło do niekorzystnego dla Polski podziału Śląska Cieszyńskiego.
 
REFERENCJE (26)
1.
Batowski H., Rozpad Austro-Węgier 1914-1918, Kraków 1982.
 
2.
Bednařík P., Jirák, Köpplová J. B., Dějiny českých médií: od počátku do současnosti, Praha 2011.
 
3.
Bílek J., Kyselá těšínská jablíčka: Československo-polské konflikty o Těšínsko 1919, 1938 a 1945, Praga 2011.
 
4.
Biografický Slovník Slezska a Severní Moravy, red. L. Dokoupil, Seit 4. (16.), Ostrava 2003.
 
5.
Chlebowczyk J., Nad Olzą. Śląsk Cieszyński w wiekach XVIII, XIX, XX, Katowice 1971.
 
6.
Cybulski B., Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego 1918-1920, Opole 1980.
 
7.
Gawrecká M., Němci ve Slezsku 1918–1938, Opava 2002.
 
8.
Gawrecká M., Československé Slezsko mezi světovými válkami 1918-1938. Opava 2004.
 
9.
Gawrecki D., Dějiny Českého Slezska 1740-2000, Opava 2003.
 
10.
Gawrecki D., Těšínsko v letech 1918-1920 a politické okolnosti vzniku města český těšín, [w:] Český Těšín 1920-1989: vznik a výstavba města v meziválečném období, red. Z. Jirásek i in., Opava 2011.
 
11.
Gruchała J., Droga Cieszyniaków do Polski odrodzonej (1914-1920), Katowice 1988.
 
12.
Historia Górnego Śląska, red. J. Bahle, D. Gawrecki, R. Kaczmarek, Gliwice 2011.
 
13.
Jerczyński D., Historia Narodu Śląskiego, Zabrze 2006.
 
14.
Kamiński M. K., Problem wycofania wojsk czeskich z części Śląska Cieszyńskiego między Wisłą a Olzą (luty 1919 r.), „Dzieje Najnowsze”, R. XXXII, 2000, 3, s. 35-60;.
 
15.
Kamiński M. K., Konflikt polsko-czeski 1918–1921, Warszawa 2001.
 
16.
Kriechbaumer R., Die großen Erzählungen der Politik. Politische Kultur und Parteien in Österreich von der Jahrhundertwende bis 1945, Salzburg, t. 12, Wiedeń- Kolonia-Weimar 2001.
 
17.
Pierwsza Niepodległość, red. K. Nowak, Cieszyn 2008.
 
18.
Stępniak A., Kwestia narodowa a społeczna na Śląsku Cieszyńskim pod koniec XIX i w początkach XX wieku, Katowice 1986.
 
19.
Szelong K., Środki ekonomiczne w propagandzie plebiscytowej na Śląsku Cieszyńskim (1919-1920), „Pamiętnik Cieszyński” nr 4, 1992, s. 48-63.
 
20.
Szymiczek F., Walka o Śląsk Cieszyński w latach 1914-1920, Katowice 1938.
 
21.
Valenta A., Česká pravice: Osobnosti a politika, „Střední Evropa” nr 25, 1992, s. 130 – 133.
 
22.
Valenta J., Česko —polski vztahy v letech 1918-1920 a Těšínské Slezsko, Ostrava 1961.
 
23.
Pacner K., Osudové okamžiky Československa, Praha 2012.
 
24.
Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004,red. J. Malíř, P. Marek t. 1. s. 139-199, Brno 2005.
 
25.
Žáček R., Dějiny Slezska v datech, Praha 2004.
 
26.
Zgórniak M., Latinik Franciszek Ksawery (1864–1949), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XVI, 1971, s. 567–568.
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top