PL EN
Gabinet archeologii antycznej przy Liceum Hosianum w Braniewie w drugiej połowie XIX wieku
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 
 
Data nadesłania: 24-01-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 14-05-2023
 
 
Data akceptacji: 05-06-2023
 
 
Data publikacji online: 20-10-2023
 
 
Data publikacji: 20-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Marek Jodkowski   

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn, Polska
 
 
KMW 2023;322(3):383-398
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł dotyczy genezy i funkcjonowania gabinetu archeologii antycznej przy Liceum Hosianum w Braniewie w drugiej połowie XIX wieku. Jego tworzenie zainicjował na początku lat osiemdziesiątych tego wieku wykładowca uczelni Wilhelm Weissbrodt. Początkowo kierował się chęcią pozyskania odlewów gipsowych dzieł sztuki antycznej, które służyłyby jako pomoc dydaktyczna w realizacji zajęć licealnych. Szerokie poparcie dotyczące tworzenia zbiorów zyskał dzięki ich udostępnianiu na rzecz placówek oświatowych, czy osób prywatnych. W 1892 r. kolekcja odlewów liczyła już około 260 obiektów. W 1896 r. zainicjowano gromadzenie oryginałów z czasów antycznych. Poza kolekcją obejmującą sztukę plastyczną, gromadzono także zabytki epigraficzne, monety oraz pieczęcie. Zapleczem naukowym zbiorów były również fachowe wydawnictwa naukowe z dziedziny archeologii i sztuki antycznej.
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top