PL EN
Z dziejów katów w Wystruci w XVII-XVIII wieku
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska
 
 
Data nadesłania: 21-05-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 12-06-2023
 
 
Data akceptacji: 30-06-2023
 
 
Data publikacji online: 20-10-2023
 
 
Data publikacji: 20-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Jacek Wijaczka   

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska
 
 
KMW 2023;322(3):451-462
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Tekst jest przyczynkiem do dziejów urzędu katowskiego w Wystruci, a tym samym przyczynkiem do nieopracowanych do dziś dziejów katostwa w Prusach Książęcych (Brandenburskich) w czasach wczesnonowożytnych. Na podstawie niewykorzystywanych dotąd źródeł przedstawiłem w artykule życie i działalność dwóch katów. Pierwszym z nich był Hans Schottmann, który urząd kata w Wystruci miał pełnić przez 24 lata, począwszy od 1653 roku. Drugim mistrzem sprawiedliwości był Johann Peltel, pełniący urząd w pierwszej połowie XVIII wieku. O obu niezbyt wiele wiadomo. Wiadomo za to z całą pewnością, że obaj mieli kłopoty z dochodami i utrzymaniem się z działalności przypisanej katowskiemu urzędowi. Dzięki temu, że skarżyli się na to w pismach do władców pruskich, zachowała się garść informacji o ich życiu, działalności i kłopotach dnia codziennego.
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top