PL EN
Kościół starokatolicki w Prusach Wschodnich (1871–1944)
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Data publikacji online: 03-01-2019
 
 
Data publikacji: 04-01-2019
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej Kopiczko   

andrzejkopiczko@wp.pl
 
 
KMW 2018;302(4):642-676
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Geneza starokatolicyzmu jest ściśle związana z ogłoszeniem na Soborze Watykańskim I dogmatu o nieomylności papieży w sprawach wiary i moralności. Sprzeciw wobec tych postanowień wyraziło wielu duchownych niemieckich, w tym kilku z diecezji warmińskiej, obejmującej swym zasięgiem terytorium Prus Wschodnich. Początkowo opozycja skupiła się wokół czterech duchownych, wykładowców szkół braniewskich: Andreasa Mentzla, Friedricha Michelisa, Edmunda Treibela i Paula Wollmanna. W krótkim czasie doszło też do utworzenia kilku wspólnot starokatolickich, którym sprzyjało państwo pruskie. Pierwsza i największa grupa zorganizowała się w Królewcu, a następnie w Wystruci, gdzie przystąpił do niej ks. Josef Grunert. W obu miejscowościach udało się im także przejąć na cele własnego kultu świątynie katolickie, co doprowadziło do wieloletnich sporów. W artykule – oprócz przedstawienia dziejów tych placówek i powstałych na tym tle sporów – zaprezentowano także kolejnych duszpasterzy starokatolickich, porządek nabożeństw, wizytacje biskupów połączone z bierzmowaniem, postawę rządu pruskiego oraz stopniowe zmniejszanie się liczby wiernych aż prawie całkowity zanik starokatolicyzmu w Prusach Wschodnich w latach trzydziestych XX wieku
 
CYTOWANIA (1):
1.
Die Rezeption des Dogmas der Unfehlbarkeit des Bischofs von Rom im Ermland
Marek Żmudziński
Forum Teologiczne
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top