PL EN
Rotacje osobowe w Zakonie Krzyżackim w Prusach między przeniesieniem siedziby Wielkiego Mistrza do Malborka a bitwą pod Grunwaldem (1310-1409)
 
 
Więcej
Ukryj
1
Universität Freiburg, Switzerland
 
 
Data nadesłania: 12-06-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 06-09-2023
 
 
Data akceptacji: 07-09-2023
 
 
Data publikacji online: 20-10-2023
 
 
Data publikacji: 20-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Gotówko   

Universität Freiburg, Avenue de Beauregard 11, 1700, Freiburg, Switzerland
 
 
KMW 2023;322(3):463-502
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Niniejsze badanie analizuje rotacje na urzędach krzyżackich na przestrzeni stu lat (od stycznia 1310 do grudnia 1409 r.). Wedle dotychczasowej opinii tenże mechanizm regularnej wymiany zakonnych funkcji, mający na celu zapobieganie korupcji, zdawał się działać do połowy XIV. w., następnie podupadając. Twierdzenia te są w świetle niniejszej analizy nie do końca prawidłowe, gdyż częstotliwość rotacyjna spadła już w latach czterdziestych XIV w., kiedy to młodym braciom stało się znacznie trudniej dotrzeć do tytułu komtura lub Wielkiego Dostojnika. Wyjaśnia to egzystencje tajnych ślubowań w celu wzajemnego wspierania się, zabronionych w 1354 r. W latach 1360-tych rotacje spadły jeszcze bardziej. Po śmierci długo rządzacego Winricha von Kniprode, gdy więcej młodych krzyżaków osiągało ważne funkcje, wezbrały one na krótko na sile. Kto jednak natychmiast nie skorzystał z nadarzającej się opcji, ten miał w następnych dwóch dekadach znów znacznie niższe szanse.
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top