PL EN
Ex Saulo Paulus, ex persecutore apostolus? duchowa przemiana biskupa Dantyszka w świetle nowych źródeł.
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski Wydział „Artes Liberales”
 
 
Data publikacji online: 28-06-2021
 
 
Data publikacji: 23-07-2021
 
 
Autor do korespondencji
Anna Skolimowska   

as@al.uw.edu.pl
 
 
KMW 2021;312(2):209-222
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Jan Dantyszek był dzieckiem swoich czasów – niewątpliwie przez większą część życia hołdował swobodnym renesansowym obyczajom. Jego sława hulaki i rozpustnika, dyplomaty o licznych kontaktach w rozmaitych, także podejrzanych, środowiskach, następnie zaś surowego biskupa katolickiego w Prusach (pozostającego jednak w dobrosąsiedzkich stosunkach z luterańskim księciem Albrechtem) w powiązaniu z użytą nieco niefortunnie na jego określenie przez Stanisława Hozjusza metaforą przemiany Szawła w Pawła, zrodziła fałszywe mniemanie, jakoby Dantyszek przez długi czas sprzyjał reformacji i dopiero pod wpływem Hozjusza (po przyjęciu go do kapituły warmińskiej w roku 1538) uległ nawróceniu, stając się wojującym katolikiem. To błędne przekonanie stale przewija się w literaturze naukowej, znajdując najpełniejszy wyraz we wprawdzie popularnonaukowej, ale za to jedynej opublikowanej dotychczas drukiem polskojęzycznej monografii Dantyszka.
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top