PL EN
W sprawie lasów i leśnictwa w południowo-wschodnich Mazurach od XIV do początku XVIII wieku
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 24-12-2021
 
 
Data publikacji: 24-12-2021
 
 
KMW 2021;315(Komunikaty Mazursko-Warmińskie Numer specjalny ):22-40
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Dzieje lasów w Prusach otrzymały co prawda fundamentalne opracowanie pióra F. Magera, ale nadal pewne szczegóły pozostają nie wyjaśnione. Uboga jak do tej pory jest polska literatura na ten temat. Najpoważniejsze okazuje się ostatnie omówienie T. Brzeczkowskiego. Niniejsza praca też nie stanowi kompletnego obrazu tej tematyki, raczej są to szczegółowe uwagi uzupełniające dotychczasową historiografię. Podstawą rozważań jest obszar dwóch starostw w południowo-wschodnich Mazurach – starostwo leckie (tj. giżyckie) i ryńskie. Uwagi obejmują okres od XIV do początków XVIII w., opierają się głównie na źródłach archiwalnych z dawnego archiwum królewieckiego.
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top