PL EN
Dolegliwości zdrowotne członków zakonu krzyżackiego w XIV-XV wieku
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych „Academia Artium Humaniorum” UMK w Toruniu, Polska
 
 
Data nadesłania: 02-04-2022
 
 
Data akceptacji: 27-06-2022
 
 
Data publikacji online: 18-08-2022
 
 
Data publikacji: 18-08-2022
 
 
Autor do korespondencji
Dominika Szczupak   

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych „Academia Artium Humaniorum” UMK w Toruniu, Polska
 
 
KMW 2022;317(2):219-234
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Średniowieczne źródła pisane z XIV-XV w. oraz badania antropologiczne szczątków kostnych, odkrytych w krypcie „północnej” katedry w Kwidzynie, umożliwiły wyróżnienie trzech rodzajów dolegliwości zdrowotnych, z jakimi mogli zmagać się członkowie zakonu krzyżackiego. Urazów i kontuzji kończyn dolnych i/lub górnych doznawano w trakcie walk bądź wskutek nieszczęśliwych wypadków. Dochodziło wówczas do złamań, ran postrzałowych, czy też uszkodzeń więzadeł kolana. W XIV-wiecznych przekazach narracyjnych odnotowano nawet zaburzenia psychiczne, które mogły być uwarunkowane kilkoma schorzeniami. Wśród Krzyżaków szerzyły się także mniej lub bardziej poważne choroby zakaźne, takie jak przeziębienia, problemy gastryczne, dyzenteria, dżuma oraz prawdopodobnie wścieklizna. Ostatnimi wyróżnionymi w artykule dolegliwościami zdrowotnymi były choroby przewlekłe. Krzyżacy zmagali się m.in. ze zmianami zwyrodnieniowymi, ubytkami w uzębieniu, kamicą nerkową i problemami ze wzrokiem.
 
REFERENCJE (3)
1.
Bieganowski Lech, History of the Spectacles in Poland from the 15th till 17th century, „Historia Opthal Intern”, vol. 2, 2017.
 
2.
Broda Michalina, Lekarze pochodzący spoza państwa zakonnego w Prusach w otoczeniu wielkich mistrzów krzyżackich w XIV i pierwszej połowie XV wieku, „Zapiski Historyczne”, t. 76, z. 3, 2011.
 
3.
Broda Michalina, Instrukcje lekarskie dla wielkiego marszałka zakonu krzyżackiego z pierwszej połowy XV wieku, „Rocznik Toruński”, t. 39, 2012.
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top