PL EN
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W 2007 r. w katedrze św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie odkryto kryptę z pochówkami trzech mężczyzn, których zidentyfikowano jako trzech wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego. Pośród szczątków kostnych zalegały również fragmenty tekstyliów. Po ich analizie podjęto się zrekonstruowania odzieży z trumien północnej i południowej. Jednak istnieją przesłanki do przeprowadzenia ponownych rozważań na ten temat. Tkaniny ornamentowane bezsprzecznie nie zostały wykorzystane do uszycia w całości płaszcza, mogły pochodzić jedynie z jego elementu. Część z nich być może pochodziła z poduszki, materaca, pasków lub całunu. Tkaniny niezdobione można identyfikować jako pozostałości kołnierza szalowego płaszcza, podszewki elementu dekoracyjnego, sukni, nogawic, czy też nakrycia głowy. Z kolei wstążki mogły być obszywkami płaszcza lub rękawów sukni, a pleciony sznurek pochodził ze sznura modlitewnego („paternoster”) lub, co bardziej prawdopodobne, spinał płaszcz na wysokości nieco poniżej obojczyka.
 
REFERENCJE (19)
1.
Czaja Roman, Pochówki wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego w katedrze w Kwidzynie w świetle źródeł pisanych, w: Katedra w Kwidzynie – tajemnica krypt, red. M. Grupa, T. Kozłowski, Kwidzyn 2009.
 
2.
Czaja Roman, Handel jedwabiem i jego wykorzystanie w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIV i XV w., w: Katedra w Kwidzynie – tajemnica krypt, red. M. Grupa, T. Kozłowski, Kwidzyn 2009.
 
3.
Drążkowska Anna, Ozdoby i nakrycia głowy na ziemiach polskich od X do końca XVIII wieku, Toruń 2012.
 
4.
Glinski Gerhard von, Wörster Peter, Königsberg. Die ostpreußische Hauptstadt in Geschichte und Gegenwart, Berlin-Bonn 1990.
 
5.
Grupa Małgorzata, Tkaniny z krypty północnej w Kwidzynie, w: Katedra w Kwidzynie – tajemnica krypt, red. M. Grupa, T. Kozłowski, Kwidzyn 2009.
 
6.
Jóźwiak Sławomir, Trupinda Janusz, Pogrzeby, pochówki i sposoby upamiętnienia braci Zakonu Niemieckiego w średniowiecznych Prusach. Kilka uwag w kontekście funkcjonowania kaplicy św. Anny, w: Kaplica św. Anny na Zamku Wysokim w Malborku. Dzieje, wystrój, konserwacja, red. J. Hochleitner, M. Mierzwiński, Malbork 2016.
 
7.
Sławomir Jóźwiak, Janusz Trupinda, Organizacja życia na zamku krzyżackim w Malborku w czasach wielkich mistrzów (1309-1457), wyd. 3, Malbork 2019.
 
8.
Jurkowlaniec Tadeusz, Nagrobki średniowieczne w Prusach, Warszawa 2015.
 
9.
Kozłowski Tomasz, Eksploracja krypty północnej w prezbiterium kościoła katedralnego w Kwidzynie, w: Katedra w Kwidzynie – tajemnica krypt, red. M. Grupa, T. Kozłowski, Kwidzyn 2009.
 
10.
Kwiatkowski Krzysztof, Wojska zakonu niemieckiego w Prusach 1230-1525. Korporacja, jej pruskie władztwo, zbrojni, kultura wojny i aktywność militarna, Toruń 2016.
 
11.
Rumiński Jan, Badania barwników z jedwabiów z krypty katedry w Kwidzynie, w: Katedra w Kwidzynie – tajemnica krypt, red. M. Grupa, T. Kozłowski, Kwidzyn 2009.
 
12.
Simiński Rafał, Od “solitudo” do „terra culta”: przestrzeń jako przedmiot wyobrażeń w Inflantach i Prusach od XIII do początku XV wieku, Toruń 2008.
 
13.
Szczupak Dominika, Higiena i zdrowie na zamkach w państwie krzyżackim w Prusach (XIII-XV w.) w świetle badań archeologiczno-architektonicznych, Toruń 2021, mps pracy magisterskiej w archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
14.
Trupinda Janusz, Zespół heraldyczny z herbem von Jungingen w systemie dekoracji malarskiej piętra reprezentacyjnego Pałacu Wielkich Mistrzów w Malborku, Studia z Dziejów Średniowiecza, t. 12, 2006.
 
15.
Wiśniewski Bogumił, Badania archeologiczne w katedrze kwidzyńskiej – przesłanki i rezultaty, w: Katedra w Kwidzynie – tajemnica krypt, red. M. Grupa, T. Kozłowski, Kwidzyn 2009.
 
16.
Wojcieszak Magdalena, Nekropole średniowiecznego i wczesnonowożytnego Wrocławia, Wratislavia Antiqua, t. 15, Wrocław 2012.
 
17.
Woźniak Michał, Dyptyk relikwiarzowy elbląskiego komtura domowego Thiele von Loricha, w: Praeterita posteritati. Studia z historii sztuki i kultury ofiarowane Maciejowi Kilarskiemu, red. M. Mierzwiński, Malbork 2001.
 
18.
Wróblewska Kamila, Gotycka płyta nagrobna Kunona von Liebenstein w Nowym Mieście nad Drwęcą, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 3, 1961.
 
19.
Zoll-Adamikowa Helena, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe Małopolski, t. 1: Źródła, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1966.
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top