PL EN
Nieznana karta z życiorysu Wielkopolanina Wacława Zaremby (1845-1904). Listy do Franciszka Piekosińskiego z 1897 roku ze zbiorów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie.
 
Więcej
Ukryj
1
Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, Polska
 
 
Data nadesłania: 18-08-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 12-01-2023
 
 
Data akceptacji: 08-02-2023
 
 
Data publikacji online: 14-08-2023
 
 
Data publikacji: 14-08-2023
 
 
Autor do korespondencji
Marcin A. Klemenski   

Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, Sławkowska 17, 31-016, Kraków, Polska
 
 
KMW 2023;321(2):218-230
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W niniejszym artykule zawarto edycję listów niejakiego dr Zaremby do Franciszka Piekosińskiego z 1897 r., dotyczące herbarza pruskiego autorstwa Jana Karola Dachnowskiego. Dzięki tej korespondencji rozpoznajemy, w jakim sposób Piekosiński uzyskał odpis herbarza pruskiego, oraz poznajemy postać autora odpisu którym był Wacław Zaremba. Dzięki staraniom Piekosińskiego kopia herbarza pruskiego Jana Karola Dachnowskiego została wypożyczona z Torunia do Wrocławia, gdzie w tamtejszym archiwum przepisał Zaremba. Istotnej pomocy udzielili wówczas znani wrocławscy archiwiści. Przedmiotem edycji są listy odnalezione w 2022 r., dzięki pracom nad opracowywaniem nowego katalogu rękopisów Biblioteki Naukowej PAU i PAN, kiedy to opisano rękopis opatrzony sygnaturą 8843.
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top