PL EN
Zaciekła walka o kontrolę nad kampaniami w Prusach Wschodnich: SPD wobec ruchów konserwatywnych u schyłku Cesarstwa Niemieckiego (1890–1914)
 
Więcej
Ukryj
1
University of Strasbourg
 
 
Data publikacji online: 25-03-2021
 
 
Data publikacji: 25-03-2021
 
 
KMW 2020;310(4):529-549
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Od połowy XIX wieku i pojawienia się nowoczesnego życia politycznego, wschodniopruska wieś znajdowała się w dużej mierze pod kontrolą pruskiej Partii Konserwatywnej (Konservative Partei), a potem jej następczyni Niemieckiej Partii Konserwatywnej (Deutschkonservative Partei), która, jak wskazuje jej nazwa, miała charakter bardziej ogólnonarodowy, pomimo silnych pruskich korzeni. Mocna pozycja konserwatystów w Prusach Wschodnich nie była w zasadzie niczym nowym, jednak często przesłaniała istnienie innych partii politycznych. Celem niniejszej pracy będzie zatem wskazanie w jaki sposób konserwatyści zdołali utrzymać swoje wpływy na wschodniopruskiej wsi, mimo, że socjaldemokraci przyjęli ofensywną stragegię, aby do niej dotrzeć. Najpierw skoncentrujemy się na dominacji ruchu konserwatywnego na wschodniopruskiej wsi, następnie na szybkim wzroście popularności SPD i wreszcie na ambiwalencji drobnego oraz średniego chłopstwa między tymi dwiema przeciwnymi opcjami.
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top