PL EN
Olsztyńskie inicjatywy poświęcone jubileuszowi 250. rocznicy powołania Komisja Edukacji Narodowej pod kuratelą Komisji Edukacji Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
 
Więcej
Ukryj
1
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, Polska
 
 
Data nadesłania: 10-01-2024
 
 
Data akceptacji: 26-01-2024
 
 
Data publikacji online: 29-04-2024
 
 
Data publikacji: 29-04-2024
 
 
Autor do korespondencji
Maria Jolanta Radziszewska   

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, Polska
 
 
KMW 2024;324(1):160-168
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Projekt badawczy skupia się na przeglądzie wydarzeń, jakie miały miejsce w Olsztynie z okazji jubileuszu 250. rocznicy Komisji Edukacji Narodowej. 14 października 1773 roku powołano Komisję Edukacji Narodowej, która jest uważana za jedno z największych osiągnięć polskiego oświecenia, polskiej i światowej myśli i praktyki pedagogicznej. Funkcjonowała pod nazwą „Komisja nad Edukacyją Młodzi Narodowej Szlacheckiej Dozór Mającej”. Była świecką władzą oświatową. Organ o takich uprawnieniach utworzono po raz pierwszy w Europie. W opracowaniu szczególnie skupiono się na prezentacji przedsięwzięć, których inspiratorami byli członkowie Komisji Edukacji Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Przybliżono tu takie formy upowszechniania wiedzy jako konferencja naukowa czy wystawy.
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top