PL EN
Ze Lwowa na Warmię. Marian Krykiewicz (1891-1976) – inżynier-architekt, działacz społeczny, malarz i rysownik
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Olsztyn, Polska
 
2
Towarzystwo Naukowe im, Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Polska
 
 
Data nadesłania: 27-10-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 18-12-2023
 
 
Data akceptacji: 19-12-2023
 
 
Data publikacji online: 29-04-2024
 
 
Data publikacji: 29-04-2024
 
 
Autor do korespondencji
Robert Syrwid   

Olsztyn, Polska
 
 
KMW 2024;324(1):38-62
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł poświęcony życiu oraz działalności Mariana Krykiewicza. Podjęto w nim próbę rekonstrukcji jego aktywności zawodowej, społecznej i artystycznej, podzielonej na dwa zasadnicze okresy czasowe. Urodzony we Lwowie, absolwent miejscowej Politechniki, był architektem oraz radnym miejskim w okresie II Rzeczypospolitej. Po drugiej wojnie światowej osiadł na stałe w Olsztynie, gdzie pracował jako inspektor w Wydziałach Odbudowy i Przemysłowym Urzędu Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski i Urzędzie Wojewódzkim – a następnie w Zarządzie Budynków Mieszkalnych – oraz projektant w Wojewódzkim Biurze Projektów Budownictwa Wiejskiego. Jednocześnie pełnił też różne funkcje społeczne będąc, m.in. prezesem Zarządu Oddziału „Caritasu” i opiekunem zabytków. Osobną część jego zainteresowań wypełniała amatorska twórczość artystyczna w zakresie malarstwa i rysunku, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej architektury zabytkowej.
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top