PL EN
Nadzór nad szkołami i jego instrumenty w okresie działalności Komisji Edukacji Narodowej
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska
 
 
Data nadesłania: 18-11-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 28-12-2023
 
 
Data akceptacji: 29-12-2023
 
 
Data publikacji online: 29-04-2024
 
 
Data publikacji: 29-04-2024
 
 
Autor do korespondencji
Jacek Stachowicz   

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Nowoursynowska 166, 02-787, Warszawa, Polska
 
 
KMW 2024;324(1):24-37
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł jest próbą przedstawienia fenomenu Komisji Edukacji Narodowej i jej dzieła reformy oświaty przez pryzmat nadzoru i kontroli nad szkołami. Nadzór administracyjny i pedagogiczny oraz kontrola stanowiły istotny aspekt funkcjonowania stworzonego przez KEN systemu szkolnego. Nadzór nad szkołami był hierarchiczny – wyższe szczeble kształcenia nadzorowały szkoły ze szczebla niższego. Najistotniejszym instrumentem nadzoru sprawowanego przez Szkoły Główne w imieniu KEN wobec szkół były coroczne wizytacje generalne, które przeprowadzali profesorowie Szkół Głównych, także zaufani rektorzy wydziałowi. Dopełnieniem wizytacji generalnych i drugim instrumentem sprawowanego przez Szkoły Główne nadzoru, były sprawozdania z działalności dydaktycznej i nadzorczej, przesyłane przynajmniej co pół roku przez szkoły wydziałowe oraz podwydziałowe. Artykuł odpowiada na pytanie: co stanowi potwierdzenie wysokiej skuteczności i efektywności nadzoru i kontroli nad szkołami w okresie działalności KEN?
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top