PL EN
Kształtowanie regionalnej tożsamości w XXI wieku poprzez upamiętnianie warmińskiej poetki Marii Zientary-Malewskiej (1894–1984)
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska
 
 
Data nadesłania: 08-07-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-09-2023
 
 
Data akceptacji: 20-09-2023
 
 
Data publikacji online: 29-04-2024
 
 
Data publikacji: 29-04-2024
 
 
Autor do korespondencji
Joanna Maria Chłosta-Zielonka   

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Kurta Obitza 1, 10-725, Olsztyn, Polska
 
 
KMW 2024;324(1):3-23
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest wskazanie, że postać warmińskiej poetki Marii Zientary-Malewskiej, która łączy przeszłość z teraźniejszością, może pomóc w poczuciu o regionalnej tożsamości. Istnienie w krajobrazie kulturowym różnorodnych nośników pamięci o niej, staje się mimowolnym bodźcem do uczestniczenia w ich kontemplacji, a w dalszym procesie wzbudza głębsze zainteresowanie miejscem, przedmiotem, tematem a w końcu samą osobą, prowadząc do budowania poczucia przynależności do pewnej wspólnoty przeżyć i wyobrażeń. Maria Zientara-Malewska jest postacią symboliczną dla Warmii. Można o niej mówić w wielu kontekstach: ucząc historii tej ziemi, opowiadając o jej dziedzictwie kulturowym, o tutejszych zwyczajach, tradycji, folklorze, gwarze warmińskiej – nawiązywała do gwary w poezji i prozie, piśmiennictwie.
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top