PL EN
Malarz warmiński Jakub Kolberg (1631-1704), obywatel Melzaku (Pieniężna) i Fromborka
 
 
Więcej
Ukryj
1
Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Ketrzyńskiego, Polska
 
 
Data nadesłania: 03-11-2021
 
 
Data akceptacji: 22-12-2021
 
 
Data publikacji online: 26-04-2022
 
 
Data publikacji: 29-04-2022
 
 
Autor do korespondencji
Jerzy Przeracki   

Olsztyn, Polska
 
 
KMW 2022;316(1):77-88
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule zaprezentowano koleje życia cenionego warmińskiego malarza Jakuba Kolberga (1631-1704), urodzonego w Melzaku (Pieniężnie), działającego zawodowo w kilku miastach warmińskich, a zmarłego w Dobrym Mieście. Był on człowiekiem głuchoniemym, ale wybitnie uzdolnionym artystycznie, zaradnym i przedsiębiorczym. Dzięki licznym przekazom archiwalnym oraz wielkiej życzliwości Dyrekcji Sächsisches Staatsarchiv. Staatsarchiv Leipzig i Pana dr. Arkadiusza Dańszczyka z Martin-Opitz-Bibliothek w Herne autor uporządkował dotychczasowe informacje podawane w literaturze, prostując niektóre z nich i przedstawiając nowe, nieznane dotąd dane dotyczące istotnych momentów życia Jakuba Kolberga. Zgon malarza w Dobrym Mieście, jego działalność w Starym Mieście Braniewie oraz drugi ślub artysty w Melzaku zilustrowano odpowiednimi fragmentami ksiąg metrykalnych i magistrackich: dobromiejskiej księgi zmarłych, braniewskich ksiąg miejskich i melzackiej księgi małżeństw.
 
REFERENCJE (11)
1.
Iwona Beata Kluk, Józef Korzeniewski (około 1732-1780). Malarz na dworze biskupa Adama Stanisława Grabowskiego, Folia Fromborcensia, R. I, 1992, s. 49-71.
 
2.
Bolesław Kumor, Spis ludności Dobrego Miasta z 1695 r., Przeszłość Demograficzna Polski, 1975, t. 7, s. 3-73.
 
3.
Georg Lühr, Die Rösseler Marianische Kongregation, Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands, 1905, Bd. 15, s. 391-403.
 
4.
Georg Matern, Die Pfarrkirche S.S. Petri und Pauli zu Rössel, Königsberg Pr. (1930).
 
5.
Jan Obłąk, Kolberg Piotr (ok. 1665-po 1725), w: Polski Słownik Biograficzny, t. XIII/2, z. 57, Kraków 1967, s. 304- 305.
 
6.
Adolf Poschmann, Das Jesuitenkolleg in Rössel, Braunsberg 1932 .
 
7.
Jerzy Przeracki, Artyści działający na Warmii w XVIII wieku (Krzysztof Peucker, Jan Chrystian Schmidt, Chrystian Bernard Schmidt, Krzysztof Sand, Jan Witt, Jan Ignacy Witt, Jan Antoni Frey, Piotr Andrzej Kolberg i Józef Joachim Korzeniewski, Komunikaty Mazursko-Warmińskie (dalej: KMW) 2011, nr 3, 441-499.
 
8.
Jerzy Przeracki, Parafia dobromiejska i jej ludność w świetle spisu z 1695 r., KMW 1976, nr 2, s. 241-257.
 
9.
Victor Röhrich, Die Rechnungen der Pfarrkirche zu Mehlsack aus den Jahren 1639-1685. Ein Beitrag zur Stadt- und Wirtschaftsgeschichte des Ermlands im 17. Jahrhundert, Verzeichnis der Vorlesungen an der Königlichen Akademie zu Braunsberg im Winter-Semester 1913, Braunsberg 1913.
 
10.
Dorothea Triller, Ermländische Originalkirchenbücher in der Bibliothek des Historischen Vereins für Ermland, „Altpreusische Geschlechterkunde”, Jhg. 47, Bd. 29, 1999, s. 403-404.
 
11.
Kamila Wróblewska, Piotr Kolberg – malarz warmiński z końca XVII i początku XVIII stulecia, KMW 1969, nr 3, s. 295-330.
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top