PL EN
Królewieckie druki reformacyjne w bibliotekach naukowych Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie i Muzeum Warmii i Mazur
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Data publikacji online: 28-06-2021
 
 
Data publikacji: 23-07-2021
 
 
Autor do korespondencji
Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew   

zojar@poczta.onet.pl
 
 
KMW 2021;312(2):328-340
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Z roli wynalazku druku dla szerzenia w Europie w XVI stuleciu nowych idei zdawano sobie sprawę w czasach Marcina Lutra (1483-1546). Sojusz nowych nurtów religijnych reformacji z drukarstwem jest wyraźny i ważny dla obu stron. Druk niewątpliwie przyczynił się do szybkiego rozwoju reformacji, ta zaś wpłynęła mocno na ruch wydawniczy, zmieniając jego oblicze. Kwerenda przeprowadzona przez autorkę w bibliotekach olsztyńskich: Bibliotece Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego (dalej: Biblioteka OBN), Bibliotece Muzeum Warmii i Mazur (dalej: Biblioteka MWiM), Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny, Bibliotece Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Archiwum Państwowym w Olsztynie wykazała obecność druków reformacyjnych z XVI w. w czterech z nich, ale tylko w dwóch pierwszych były wydania królewieckie. W Bibliotece MWiM znajdują się zaledwie trzy druki królewieckie. W Bibliotece OBN jest 21 druków w 12 woluminach.
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top