PL EN
Księgozbiór biskupa warmińskiego Jana Dantyszka – woluminy zachowane w Bibliotece „Hosianum” w Olsztynie
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej „Hosianum,
 
2
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
 
3
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie;
 
 
Data publikacji online: 23-07-2021
 
 
Data publikacji: 23-07-2021
 
 
Autor do korespondencji
Tomasz Garwoliński   

tomgar@uwm.edu.pl
 
 
Krzysztof Kamiński   

ksiadzkrzysztof@interia.pl
 
 
KMW 2021;312(2):311-327
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Biskup Jan Dantyszek odegrał dużą rolę w procesie włączania kultury polskiej w nurt europejski. Posiadał on okazały księgozbiór, który świadczył o jego rozległych zainteresowaniach. Zbiory biskupie w ciągu wieków uległy rozproszeniu. Część woluminów znalazła się w kolegium jezuickim w Braniewie i stamtąd została wywieziona do Szwecji w XVII w. Sporo książek przeszło w XIX w. do biblioteki katedralnej we Fromborku, a stamtąd po II wojnie światowej do Biblioteki Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie. Książki ze znakami własnościowymi biskupa Dantyszka spotyka się dziś w różnych bibliotekach, głównie polskich, szwedzkich, niemieckich i rosyjskich. W Polsce najwięcej druków z biblioteki biskupiej zachowało się w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie (osiemnaście). Niniejszy artykuł analizuje ich zawartość treściową, oprawy oraz dzieje. Są to dzieła teologiczne, filozoficzne i prawnicze oraz historyczne i do-tyczące pisarzy starożytnych. Posiadają one znaki własnościowe biskupa w postaci jego własnoręcznych podpisów, ekslibrisów i superekslibrisów, należących do najpiękniejszych polskich księgoznaków doby renesansu.
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top