PL EN
Dwa testamenty kasztelana chełmińskiego Andrzeja Teodora Grabowskiego
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Północny, Polska
 
 
Data nadesłania: 11-10-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 07-11-2022
 
 
Data akceptacji: 23-03-2023
 
 
Data publikacji online: 31-05-2023
 
 
Data publikacji: 31-05-2023
 
 
Autor do korespondencji
Stanisław Achremczyk   

Instytut Północny, Polska
 
 
KMW 2023;320(1):31-56
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Andrzej Teodor Grabowski ojciec biskupa warmińskiego Adama Stanisława Grabowskiego sporządził dwa testamenty – pierwszy gdy w Prusach Królewskich szalała straszna zaraza w 1711 roku i drugi w 1722 roku, gdy miał 69 lat. W testamencie sprawiedliwie podzielił majętności ziemskie. Jego posiadłości leżały na pograniczu Wielkopolski i Prus Królewskich – województwa pomorskiego Zgromadzony majątek podziałami testamentowymi rozdrobnił się na kilka części ale zbieg okoliczności sprawił, ze jego syn Jan Michał znów wszedł w posiadanie całości ojcowskich majątków. Najstarszy syn zostając senatorem wpierw biskupem chełmińskim później krótko kujawskim i wreszcie warmińskim zrezygnował z swego działu na rzecz młodszego brata Jana Michała . Andrzej Teodor Grabowski dokonał szacunku pieniężnego poszczególnych wsi zatem można na podstawie testamentu zorientować się jak powstawały szlacheckie fortuny i jak one upadały.
 
REFERENCJE (13)
1.
Achremczyk S., Adam Stanisław Grabowski (1653-1737) kasztelan chełmiński, w: Wybitni Pomorzanie XVIII wieku. Szkice biograficzne, Wrocław-Gdańsk 1983
 
2.
Achremczyk S., Konfederacja stargardzka szlachty Prus Królewskich w latach 1703-1709, Zapiski Historyczne, T. XLV, 1980, z. 3
 
3.
Achremczyk S., Reprezentacja stanowa Prus Królewskich w latach 1696-1772, Olsztyn 1981
 
4.
Achremczyk S., Życie polityczne Prus Królewskich i Warmii w latach 1660-1703, Olsztyn 1991
 
5.
Dygdała J., Adam Stanisław Grabowski (1698-1766). Biskup, polityk, mecenas, Olsztyn 1994
 
6.
Dygdała J., Grabowscy w Prusach Królewskich i Wielkopolsce w XVIII wieku, Miscellanea-Archivistica, t. XI, 2000
 
7.
Janosz-Biskupowa I., Archiwum Ziem Pruskich, Warszawa-Poznań 1974
 
8.
Lengnich G., Gechichte der Landes Preussen Koeniglich-Polnischen Antheills, Danzig 1755, Bd IX
 
9.
Naworski Z., Szlachecki wymiar sprawiedliwości w Prusach Królewskich (1`454-1772). Organizacja i funkcjonowanie, Toruń 2004
 
10.
Nowosad W., Archiwa szlachty Prus Królewskich, Toruń 2005
 
11.
Urzędnicy Prus Królewskich XV-XVIII w. Spisy, oprac. Mikulski K., Wrocław-Warszawa-Kraków 1980
 
12.
Wimmer J., Wiedeń 1683 r., Warszawa 1983
 
13.
Żychliński T., Grabowscy h. Zbiświcz, Złota księga szlachty polskiej, Poznań 1879, t. I
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top