PL EN
Preferencje Wielkiego Mistrza Winryka z Kniprody w obsadzaniu funkcji zakonnych na początku swego urzędowania
 
 
Więcej
Ukryj
1
Universität Freiburg, Switzerland
 
 
Data nadesłania: 29-01-2023
 
 
Data akceptacji: 20-03-2023
 
 
Data publikacji online: 31-05-2023
 
 
Data publikacji: 31-05-2023
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Gotówko   

Universität Freiburg, Avenue de Beauregard 11, 1700, Freiburg, Switzerland
 
 
KMW 2023;320(1):3-30
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wybrany w styczniu 1352 r. Wielki Mistrz Winryk z Kniprody pochodził z okolic Kolonii, posługiwał się zatem jednym w kilku nadreńskich dialektów, a konkretnie ripuarskim. Pod pojęciem Nadrenii, którego po dziś nie da się dokładnie zdefiniować, rozumiane są przede wszystkim tereny Środkowego i Dolnego Renu, gdzie w użyciu są cztery dialekty środkowoniemieckie (palatynacki, nadreński heski, mozelsko-frankoński i rypuaryjski) oraz jeden dialekt dolnoniemiecki (dolnofrankoński). Świeżo upieczony mistrz od początku swego urzędowania zaczął wspierać krzyżaków z Nadrenii, w szczególności zaś tych, którzy także mówili po rypuaryjsku. Jego nowy lekarz oraz nowy kapłan używali nawet tego samego narzecza kolońskiego. Wśród sześciu nowych braci-komturów wybranych do początku 1354 r. aż trzech było Nadreńczykami. Kirsilie z Kindswulie i Werner z Rundorfu mówili po rypuaryjsku, a pochodzący z ziem dzisiejszego Luksemburga Dietrich z Brandenburgii był Nadreńczykiem w szerszym tego słowa znaczeniu.
 
REFERENCJE (1)
1.
Visitationen im Deutschen Orden im Mittelalter, Bd. I, hrsg. von Marian Biskup, Irena Janosz-Biskupowa, Marburg: N.G. Elwert, 2002.
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top