PL EN
Two wills of the castellan of Chełmno, Andrzej Teodor Grabowski
 
More details
Hide details
1
Instytut Północny, Polska
 
 
Submission date: 2021-10-11
 
 
Final revision date: 2022-11-07
 
 
Acceptance date: 2023-03-23
 
 
Online publication date: 2023-05-31
 
 
Publication date: 2023-05-31
 
 
Corresponding author
Stanisław Achremczyk   

Instytut Północny, Polska
 
 
KMW 2023;320(1):31-56
 
KEYWORDS
TOPICS
 
REFERENCES (13)
1.
Achremczyk S., Adam Stanisław Grabowski (1653-1737) kasztelan chełmiński, w: Wybitni Pomorzanie XVIII wieku. Szkice biograficzne, Wrocław-Gdańsk 1983
 
2.
Achremczyk S., Konfederacja stargardzka szlachty Prus Królewskich w latach 1703-1709, Zapiski Historyczne, T. XLV, 1980, z. 3
 
3.
Achremczyk S., Reprezentacja stanowa Prus Królewskich w latach 1696-1772, Olsztyn 1981
 
4.
Achremczyk S., Życie polityczne Prus Królewskich i Warmii w latach 1660-1703, Olsztyn 1991
 
5.
Dygdała J., Adam Stanisław Grabowski (1698-1766). Biskup, polityk, mecenas, Olsztyn 1994
 
6.
Dygdała J., Grabowscy w Prusach Królewskich i Wielkopolsce w XVIII wieku, Miscellanea-Archivistica, t. XI, 2000
 
7.
Janosz-Biskupowa I., Archiwum Ziem Pruskich, Warszawa-Poznań 1974
 
8.
Lengnich G., Gechichte der Landes Preussen Koeniglich-Polnischen Antheills, Danzig 1755, Bd IX
 
9.
Naworski Z., Szlachecki wymiar sprawiedliwości w Prusach Królewskich (1`454-1772). Organizacja i funkcjonowanie, Toruń 2004
 
10.
Nowosad W., Archiwa szlachty Prus Królewskich, Toruń 2005
 
11.
Urzędnicy Prus Królewskich XV-XVIII w. Spisy, oprac. Mikulski K., Wrocław-Warszawa-Kraków 1980
 
12.
Wimmer J., Wiedeń 1683 r., Warszawa 1983
 
13.
Żychliński T., Grabowscy h. Zbiświcz, Złota księga szlachty polskiej, Poznań 1879, t. I
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top