PL EN
Brandenbursko-pruski napad na Stoczek Warmiński w 1732 roku
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie
 
2
Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie
 
 
Data publikacji online: 16-06-2021
 
 
Data publikacji: 16-06-2021
 
 
Autor do korespondencji
Stanisław Achremczyk
stanislaw.achremczyk@ip.olsztyn.pl
 
 
KMW 2021;311(1):19-33
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Po 1657 r. stopniowo narastał konflikt Warmii z Prusami Książęcymi. Spory prowadzono o zbiegłych poddanych, wymianę handlową, ceny towarów, granicę na Zalewie Wiślanym. Gdy królem w Prusach został elektor Fryderyk Wilhelm II konflikty nasiliły się tym razem stroną prowokującą były brandenburskie Prusy. Przygraniczne warmińskie tereny stały się obiektem ciągłych ingerencji wojsk brandenburskich. Porywano do wojska ludzi wysokich, ścigano dezerterów. Mieszkańcy żyli w ciągłym niepokoju. Na nic zdawały się straże nocne. Na nic zdawały się interwencje dyplomatyczne polskiego dworu królewskiego w Berlinie. Najgłośniejszym echem odbił się w Polsce napad wojsk brandenburski na klasztor w Stoczku Klasztornym i uprowadzenie dwóch zakonników. Napad był jawną militarną ingerencją w granice dominium warmińskiego. Wprawdzie zakonników władze pruskie uwolniły, ale zatarg pozostał tak samo jak pozostał strach mieszkańców Warmii przed brandenburskimi żołnierzami.
 
REFERENCJE (14)
1.
Achremczyk Stanisław, Emigranci polscy w Królewcu w XVIII wieku, Studia Warmińskie, 1995, t. 32.
 
2.
Achremczyk Stanisław, Suwerenność zagrożona. Warmia i Prusy Książęce w drugiej połowie XVII wieku, w: Między Barokiem a Oświeceniem. Apogeum sarmatyzmu. Kultura polska drugiej połowy XVII wieku, red. S. Achremczyk, K. Stasiewicz, Olsztyn 1997.
 
3.
Birch-Hirschfeld Adolf, Geschichte des Kollegiatstiftes in Guttstadt 1342–1811, ZGAE, 1932, Bd. 24.
 
4.
Birch-Hirschfeld Adolf, Soldatenraub im Ermland, ZGAE 1932, Bd. 24.
 
5.
Birch-Hirschfeld Adolf, Ein und Auswanderung zwischen Ermland und Herzogtum Preussen im 16. Und 17 Jahrhundert, ZGAE,1935, Bd. 25
 
6.
Birch-Hirschfeld Adolf, Gottfried Heinrich Freiherr von Eulenburg, Konvertit und ermlaendischer Domherr 1670–1734, ZGAE,1935, Bd. 26.
 
7.
Diariusz wizytacji kościoła w Królewcu w 1727 roku dokonanej przez biskupa Krzysztofa Jana Szembeka, oprac. B. Babirecka, „Nasza Przeszłość” 1965, t. 66.
 
8.
Boenigk Andrzej, Kloster Springborn des Ermlandes Friedens Tempel, Braunsberg 1917.
 
9.
Hipler Franz, Die Wallfahrtskirchen in Krossen und Springborn, 1876, PDE, Nr. 3.
 
10.
Hipler Franz, Gottfried Heinrich Freiherr von Eulenburg, Pastoralblatt fur die Dioezese Ermland, 1892.
 
11.
Janiszewska-Mincer Barbara, Emigracja Polaków i Litwinów do Prus w latach 1702–1745, w: Między Lwowem a Wrocławiem. Księga jubileuszowa Profesora Krystyna Matwijowskiego, red. B. Rok, J. Maroń, Toruń 2006.
 
12.
Lehmann Max, Preussen und die Katholische Kirche seit 1640, Bd. 1, Leipzig 1878, Nr. 843, 844, 855, 864.
 
13.
Matern Georg, Die Pischergilden im Ermland, ZGAE, 1966, Bd. 30.
 
14.
Mielcarczyk Georg, Beiträge zur Geschichte der Dörfer Alt- und Neu-Passarger, Unsere Ermlandische Heimat, 1964, Nr. 1.2.
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top