PL EN
Brandenburg-Prussian raid on Stoczek Klasztorny (Warmiński) in 1732
 
More details
Hide details
1
Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie
 
2
Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie
 
 
Online publication date: 2021-06-16
 
 
Publication date: 2021-06-16
 
 
Corresponding author
Stanisław Achremczyk
stanislaw.achremczyk@ip.olsztyn.pl
 
 
KMW 2021;311(1):19-33
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
After 1657, the conflict between Warmia and Ducal Prussia gradually escalated. The disputes concerned fugitive subjects, trade, prices of goods, and the border in the Vistula Lagoon. When the Prince-elector of Brandenburg, Frederick William II, became the King of Prussia, the conflicts intensified, with Brandenburg Prussia acting as provocateurs. The Warmian border areas became the subject of constant military interventions of the Brandenburg army. Tall people were kidnapped and drafted into the army, deserters were pursued. The inhabitants of the area were living in continuous fear. Night watch was unsuccessful. Diplomatic interventions of Polish royal court in Berlin were equally futile. The most notorious event of that time was the raid of Brandenburg troops on the Monastery in Stoczek Klasztorny and the abduction of two monks. The raid was an open military violation of the borders of Warmian dominion. Although the monks were later released by the Prussian authorities, the skirmish increased the fear the Warmian inhabitants had already felt for the Brandenburg soldiers
 
REFERENCES (14)
1.
Achremczyk Stanisław, Emigranci polscy w Królewcu w XVIII wieku, Studia Warmińskie, 1995, t. 32.
 
2.
Achremczyk Stanisław, Suwerenność zagrożona. Warmia i Prusy Książęce w drugiej połowie XVII wieku, w: Między Barokiem a Oświeceniem. Apogeum sarmatyzmu. Kultura polska drugiej połowy XVII wieku, red. S. Achremczyk, K. Stasiewicz, Olsztyn 1997.
 
3.
Birch-Hirschfeld Adolf, Geschichte des Kollegiatstiftes in Guttstadt 1342–1811, ZGAE, 1932, Bd. 24.
 
4.
Birch-Hirschfeld Adolf, Soldatenraub im Ermland, ZGAE 1932, Bd. 24.
 
5.
Birch-Hirschfeld Adolf, Ein und Auswanderung zwischen Ermland und Herzogtum Preussen im 16. Und 17 Jahrhundert, ZGAE,1935, Bd. 25
 
6.
Birch-Hirschfeld Adolf, Gottfried Heinrich Freiherr von Eulenburg, Konvertit und ermlaendischer Domherr 1670–1734, ZGAE,1935, Bd. 26.
 
7.
Diariusz wizytacji kościoła w Królewcu w 1727 roku dokonanej przez biskupa Krzysztofa Jana Szembeka, oprac. B. Babirecka, „Nasza Przeszłość” 1965, t. 66.
 
8.
Boenigk Andrzej, Kloster Springborn des Ermlandes Friedens Tempel, Braunsberg 1917.
 
9.
Hipler Franz, Die Wallfahrtskirchen in Krossen und Springborn, 1876, PDE, Nr. 3.
 
10.
Hipler Franz, Gottfried Heinrich Freiherr von Eulenburg, Pastoralblatt fur die Dioezese Ermland, 1892.
 
11.
Janiszewska-Mincer Barbara, Emigracja Polaków i Litwinów do Prus w latach 1702–1745, w: Między Lwowem a Wrocławiem. Księga jubileuszowa Profesora Krystyna Matwijowskiego, red. B. Rok, J. Maroń, Toruń 2006.
 
12.
Lehmann Max, Preussen und die Katholische Kirche seit 1640, Bd. 1, Leipzig 1878, Nr. 843, 844, 855, 864.
 
13.
Matern Georg, Die Pischergilden im Ermland, ZGAE, 1966, Bd. 30.
 
14.
Mielcarczyk Georg, Beiträge zur Geschichte der Dörfer Alt- und Neu-Passarger, Unsere Ermlandische Heimat, 1964, Nr. 1.2.
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top