PL EN
"Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej." Dom Mikołaja Kopernika – największy zachowany zabytek kopernikański w kolekcji Muzeum Okręgowego w Toruniu i tego marketingowe skutki
 
Więcej
Ukryj
1
Muzeum Okręgowe w Toruniu, Polska
 
 
Data nadesłania: 21-11-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 19-12-2023
 
 
Data akceptacji: 21-12-2023
 
 
Data publikacji online: 15-03-2024
 
 
Data publikacji: 15-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Marcin Tomasz Zdanowski   

Muzeum Okręgowe w Toruniu, Rynek Staromiejski 1, 87-100, Toruń, Polska
 
 
KMW 2023;323(4):665-676
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł poświęcony został prezentacji Domu Mikołaja Kopernika, oddziału Muzeum Okręgowego w Toruniu, w kontekście jego walorów historycznych, komunikacyjnych i marketingowych. Powyższe rozważania dot. w szczególności roku 2023, czyli roku jubileuszowego 550. urodzin Mikołaja Kopernika, który to obchodzony był hucznie w całym kraju, a w sposób szczególny w miastach z Kopernikiem związanych, w tym oczywiście w Toruniu. W tekście zaprezentowany został szeroki wachlarz działań związanych z Domem Mikołaja Kopernika i samym astronomem na wielu płaszczyznach m.in. wystawienniczej, eventowej, edukacyjnej, marketingowej i komunikacyjnej. Opisy te zostały poparte wynikami badań frekwencyjnych i ruchu turystycznego, które w czytelny sposób pokazują potencjał tego miejsca i zainteresowanie nim publiczności.
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top