PL EN
Nieprzewidywalna sprawczość? Świętowanie urodzin Kopernika na przykładzie Operacji 1001 Frombork
 
Więcej
Ukryj
1
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Polska
 
 
Data nadesłania: 12-12-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 27-12-2023
 
 
Data akceptacji: 29-12-2023
 
 
Data publikacji online: 15-03-2024
 
 
Data publikacji: 15-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Gałęziowska   

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, ul. Zamkowa 2, 10-074, Olsztyn, Polska
 
 
KMW 2023;323(4):607-632
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem tekstu jest charakterystyka czynników nieprzewidywalności sprawczości podczas Operacji 1001 Frombork, w latach 1966-1973. Nieprzewidywalność tych jubileuszowych inicjatyw dotyczyła wolności działania jednostki, realizacji jej ról i funkcji, skuteczności procedur i wiarygodności przypisywanych jej cech, a także zakresu zmiany wywołanej sprawczością. Sprawczość jest definiowana jako wybór działania, który odpowiada tożsamości, podmiotowości człowieka podejmującego o działanie. To, co nieprzewidywalne w procesie bycia sprawczym, to rezultaty różne od zamierzonych, takie, którym nie da się im zapobiec, a na które można reagować tylko w czasie rzeczywistym. Podczas Operacji ujawniło się to w stylu organizacji pracy harcerskiej, produkcyjnej, wychowawczej, a także nieustannej zmianie hierarchii zadań. Podstawą analizy w tekście były dokumenty z zasobu Archiwum Muzeum Harcerstwa oraz materiały prasowe z Archiwum Akt Nowych w Warszawie, dotyczące Operacji 1001 Frombork.
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top