PL EN
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule zaprezentowano efekty najnowszych badań dotyczących późnogotyckiego tryptyku z kościoła pw. św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim. Pomimo swojej rangi – dzieło to jest bowiem jednym z zaledwie dwóch zachowanych średniowiecznych nastaw ołtarzowych na ziemi chełmińskiej, zabytek ten nie doczekał się opracowania monograficznego. Na podstawie analizy nowożytnych tekstów źródłowych oraz późniejszych wzmianek i fotografii analizie poddano miejsce jego funkcjonowania aż do l. 90. XX w., kiedy to został przeniesiony do Seminarium Duchownego w Toruniu. Następnie, na podstawie analizy dawnych materiałów ilustracyjnych, opisów oraz dokumentacji konserwatorskich przeprowadzono próbę zarysowania dziejów przekształceń zabytku. Po przeprowadzeniu analizy stylistycznej wskazano argumenty za powiązaniem nowomiejskiego tryptyku z warsztatami toruńskimi i datowaniem go na drugą dekadę XVI wieku.
 
REFERENCJE (19)
1.
Dekanat nowomiejski, red. Kardasz Stanisław, Toruń 1998, Diecezja toruńska. Historia i teraźniejszość, T. 13.
 
2.
Diecezja chełmińska. Zarys historyczno-statystyczny, Pelplin 1928 (brak autora).
 
3.
Domasłowski Jerzy, Malarstwo tablicowe poza Gdańskiem w drugiej połowie XV i w początkach XVI wieku, [w:] Domasłowski Jerzy, Karłowska-Kamzowa Alicja, Labuda Adam S., Malarstwo gotyckie na Pomorzu Wschodni, Warszawa–Poznań 1990, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Wydział Nauk o Sztuce – Prace Komisji Historii Sztuki, 17, s. 153–175.
 
4.
Dehio- Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler Deutschordensland Preußen, red. Gall Ernst, Schmid Bernhard, Tiemann Grete, München – Berlin 1952.
 
5.
Grabowski Jan, Przewodnik. Nowe Miasto Lubawskie, Kurzętnik, Bratian, Nowe Miasto Lubawskie 1992.
 
6.
Heise Johann, Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Westpreussen. Kreis Löbau, H. 10: Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Löbau, Danzig 1895.
 
7.
Keller Hiltgart L., Reclams Lexikon der Heiligen und der biblischen Gestalten : Legende und Darstellung in der bildenden Kunst, Stuttgart 1970.
 
8.
Korycka Wanda, Z przeszłości miast i osiedli, [w:] Nowe Miasto. Z dziejów miasta i powiatu, red. Witkowski Zbigniew, Olsztyn 1963, s. 181–222.
 
9.
Kruszelnicka Janina, Rzeźba i malarstwo, [w:] Kultura artystyczna ziemi chełmińskiej w czasach Kopernika. Katalog wystawy zorganizowanej przez: Muzeum Okręgowe w Toruniu, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 1973, s. 24–45.
 
10.
Kunstle Karl, Ikonographie der Heiligen, Freiburg im Breisgau 1926.
 
11.
Łoziński Jerzy, Pomniki sztuki w Polsce, T. II, cz. 1: Pomorze, Warszawa 1992.
 
12.
Münzenberger Ernst F. A., Beissel Stephan, Zur Kenntnis und Würdigung der Mittelalterlichen Altäre Deutschlands: ein Beitrag zur Geschichte der vaterländischen Kunst, Bd. 2, Frankfurt am Mein 1905.
 
13.
Nawrocki Konrad, „Rzeźba elbląska około 1500 roku” w Muzeum w Elblągu, czerwiec–wrzesień 1998, Biuletyn Historii Sztuki, T. 41 (1999), s. 438–446.
 
14.
Orłowicz Mieczysław, Ilustrowany przewodnik po województwie pomorskim, Lwów – Warszawa 1924.
 
15.
Radzimiński Andrzej, Nowe Miasto Lubawskie w średniowieczu, [w:] Nowe Miasto Lubawskie zarys dziejów, red. Wojciechowski Mieczysław, Nowe Miasto Lubawskie 1992, s. 27–60.
 
16.
Woziński Andrzej, Rzeźba drewniana na Pomorzu Wschodnim w latach 1450–1550. Rozprawa doktorska pod kierunkiem Alicji Karłowskiej-Kamzowej, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 1996.
 
17.
Woziński Andrzej, Późnogotyckie rzeźbione retabula pomiędzy Gdańskiem, Elblągiem, Królewcem a Toruniem w latach 1450-1530, [w:] Teka Komisji Historii Sztuki X. Materiały z sesji naukowej poświęconej pamięci profesora Gwidona Chmarzyńskiego w trzydziestą rocznicę śmierci, Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Prace Wydziału Filologiczno-filozoficznego, Toruń 2005, t. XXXVII, z. 3, s. 128–139.
 
18.
Woziński Andrzej, Rzeźba w późnośredniowiecznym Toruniu, [w:] Królewskie miasto – trzy stulecia przemian kultury artystycznej Torunia (1454–1793). Wystawa na 160-lecie Muzeum Okręgowego, red. Kurkowski Michał, Toruń 2021, s. 13–27.
 
19.
Zalewska Katarzyna, Zagadnienia historyczne, [w:] Anna Żurek, Karolina Zalewska, Dokumentacja prac konserwatorskich 5 rzeźb, ok. 1500. Kościół św. Wawrzyńca w Rożentalu, Warszawa 2019, s. 4–10.
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top