PL EN
Szesnastowieczne wydania Biblii Lutra i Biblii Leopolity w zbiorach Biblioteki „Hosianum” w Olsztynie
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej „Hosianum, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 
2
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 
 
Data nadesłania: 27-09-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 28-10-2021
 
 
Data akceptacji: 03-11-2021
 
 
Data publikacji online: 09-02-2022
 
 
Data publikacji: 09-02-2022
 
 
Autor do korespondencji
Tomasz Garwoliński   

Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej „Hosianum, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn, Polska
 
 
KMW 2021;314(4):659-674
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Tłumaczenie Biblii dokonane przez Marcina Lutra odbiło się wielkim echem w świecie protestanckim w XVI w., ale nie tylko. Miało duże znaczenie dla kształtowania się języka narodowego i narodowej literatury w Niemczech. Sprowokowało też dyskusję wewnątrz Kościoła katolickiego, która sprawiła, że zaczęły się pojawiać również katolickie przekłady Pisma Świętego na języki narodowe. Pierwszym polskim tłumaczeniem całym Biblii jest to, którego dokonał Jan Nicz Leopolita. Zostało ono wydane w Krakowie, w oficynie Szarffenbergów w 1561 r. Niniejsze opracowanie jest formą prezentacji czterech szesnastowiecznych egzemplarzy Biblii Lutra i dwóch egzemplarzy Biblii Leopolity, które przechowywane są w zasobie Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie. Autorzy z autopsji przebadali morfologię omawianych woluminów, ich znaki własnościowe oraz budowę i zdobienia opraw. Księgi te stanowią cenny fragment zabytkowych zbiorów na Warmii.
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top