PL EN
Ekspatrianci z Kresów Północno-Wschodnich widziani przez pryzmat sprawozdań starostów powiatowych województwa olsztyńskiego z lat 1946-1948
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego, Polska
 
 
Data nadesłania: 21-06-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 24-08-2021
 
 
Data akceptacji: 31-08-2021
 
 
Data publikacji online: 09-02-2022
 
 
Data publikacji: 09-02-2022
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Bojarski   

Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego, Partyzantów 87, 10-402, Olsztyn, Polska
 
 
KMW 2021;314(4):644-658
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W tekście zaprezentowano spojrzenie władz powiatowych województwa olsztyńskiego na ekspatriantów z Kresów Północno-Wschodnich. Zagadnienie zostało opracowane w oparciu o raporty sytuacyjne poszczególnych starostów powiatowych znajdujące się w zasobie Archiwum Państwowego w Olsztynie. Urzędnicy powiatowi obok struktur Państwowego Urzędu Repatriacyjnego byli jednymi z pierwszych przedstawicieli „nowej” Polski, z którymi zetknęli się ekspatrianci. Raporty w wielowątkowy i często szczegółowy sposób przedstawiają wyżej wymienioną grupę społeczną, jej stosunek do władz, poglądy, a także współżycie z innymi osadnikami lub autochtonami. Uzmysławia to czytelnikowi, jak skomplikowana mozaika społeczna zaczęła się tworzyć na Warmii i Mazurach po 1945 roku. Artykuł został uzupełniony o wspomnienia przesiedleńców z Kresów Wschodnich oraz najnowszą literaturę.
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top