PL EN
Romantyczny nacjonalizm i niemiecki uniwersalizm. „Europa” Novalisa, praca i jej kontekst
 
 
Więcej
Ukryj
1
University of Stuttgart
 
 
Data publikacji online: 23-07-2021
 
 
Data publikacji: 23-07-2021
 
 
Autor do korespondencji
Fabian Mauch   

webbie@gmx.de
 
 
KMW 2021;312(2):241-247
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Poeta Novalis (Friedrich von Hardenberg) jako pierwszy wysunął ideę, że przeznaczeniem naro-du niemieckiego jest „wyzwolenie” Europy z jej politycznego i kulturowego kryzysu, ideę, która stała się podstawą jego dzieła pt. „Europa” (1799). W pracy tej przeniósł on chrześcijański uni-wersalizm i misyjność na politykę, ustanawiając sposób myślenia, który miał się stać integralną częścią niemieckiego nacjonalizmu.
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top