PL EN
Obraz Warmii i Mazur na łamach petersburskiego "Kraju" (1882-1909)
 
 
Więcej
Ukryj
1
Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
 
 
Data publikacji online: 25-11-2019
 
 
Data publikacji: 25-11-2019
 
 
Autor do korespondencji
Maciej Grabski   

maciekgrabski@wp.pl
 
 
KMW 2019;305(3):497-515
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
The article presents the image of Warmia and Masurian which was created in Saint Petersburg’s weekly “Kraj”. The chronological frames are related to the events from the foundation of “Kraj” to its closure (1882–1909).
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top