PL EN
NOWOŻYTNE OBIEKTY SEPULKRALNE W KOŚCIOŁACH HISTORYCZNEJ WARMII (ok. 1500-ok. 1800)
 
Więcej
Ukryj
1
Muzeum Archidiecezji Warmińskiej im. bpa Jana Obłąka w Olsztynie, Polska
 
 
Data nadesłania: 25-11-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 14-02-2023
 
 
Data akceptacji: 16-02-2023
 
 
Data publikacji online: 31-05-2023
 
 
Data publikacji: 31-05-2023
 
 
Autor do korespondencji
Zbigniew Czernik   

Muzeum Archidiecezji Warmińskiej im. bpa Jana Obłąka w Olsztynie, Olsztyn, Polska
 
 
KMW 2023;320(1):57-150
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Już w najstarszej tradycji chrześcijańskiej kościoły były miejscem pochówków. Najczęściej miejsce wiecznego spoczynku znajdowali tam władcy państw, duchowni, osoby zasłużone dla Kościoła, wybitne osobistości, lokalni rządcy, mieszczanie, szlachta… Nie inaczej też było na Warmii. Już od XIV wieku w wybudowanych kościołach chowano zmarłych - w warmińskich okolicznościach w większości były to osoby duchowne. Sytuacja taka praktycznie trwała do XIX wieku, kiedy to wykształcają się do dziś znane formy cmentarzy, a w kościołach po prostu zaczyna brakować miejsc - zarówno na same pochówki, jak i na miejsca upamiętniania zmarłych. Od ok. 1500 roku do 1800 w kościołach warmińskich dokonano kilkuset pochówków. Zaczynając od katedry warmińskiej kończąc na wiejskich kościołach. Do dziś zachowało się ok. 200 obiektów sepulkralnych - przede wszystkim epitafiów i płyt nagrobnych (oprócz nich dwa nagrobki przyścienne i jeden ołtarz poświęcony zmarłemu).
 
REFERENCJE (23)
1.
E. Brachvogel, Die Grabdenkmaler in Dom zu Frauenburg, ZGAE 23/1927-1930, s. 733-770.
 
2.
T. Chrzanowski, Przewodnik po zabytkowych kościołach północnej Warmii, Olsztyn 1978.
 
3.
F. Dittrich, Beitrage zur Bangeschichte der ermladischen Kirchen, ZGAE 3/1893, s. 601-640.
 
4.
F. Dittrich, Beitrage zur Bangeschichte der ermladischen Kirchen, ZGAE 24-26/1884-86, s. 601-640.
 
5.
F. Dittrich, Beitrage zur Bangeschichte der ermladischen Kirchen, ZGAE 27-29/1887-90, s. 174-263, 412-449.
 
6.
J. Guzowski (red.), Słownik biograficzny Kapituły Warmińskiej, Olsztyn 1996.
 
7.
F. Hipler, Die Grabstatten der ermlandischen Bischofe, ZGAE 30-32-1891-93, s. 589-626
 
8.
9. Inscriptorum sepulcralium in Ecclesia Cathedrali Warmiensi Centuria, Pastoralblatt fur die Diocese Ermland 5/1881 s. 51-59, 9/1891, s. 109.
 
9.
T. Jurkowlaniec, Nagrobki średniowieczne w Prusach, Warszawa 2015.
 
10.
A. Kączkowska, Epitafium Mikołaja Kopernika we Fromborku, Ochrona Zabytków 6/1953, s. 55-56.
 
11.
H. S. Kozakiewiczowie, Renesans w Polsce, Warszawa 1976.
 
12.
Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Seria Nowa, t. 2, Województwo elbląskie, z. 1, Braniewo, Frombork, Orneta i okolice, M. Arszyński, M. Kutzner (opr.), Warszawa 1980.
 
13.
A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie Diecezji Warmińskiej w latach 1525-1821, część 2 Słownik, Olsztyn 2000.
 
14.
Z. Czernik, O dwóch płytach nagrobnych z katedry fromborskiej, Rocznik Warmińsko-Mazurski, 2/2009, s. 110-120.
 
15.
J. Obłąk, Katedra we Fromborku, Olsztyn 1980.
 
16.
J. Piskorska, Lidzbark Warmiński. Inwentarz ruchomych zabytków sztuki kościelnej Diecezji Warmińskiej według stanu z 1980 r., Studia Warmińskie XIX/1982, s. 361-362.
 
17.
Przewodnik po zabytkowych kościołach południowej Warmii, Olsztyn 1973.
 
18.
A. Rzempołuch, Zespół kolegiacki w Dobrym Mieście, Olsztyn 1989, s. 117-119.
 
19.
J. Sikorski, T. Piaskowski, Frombork, Olsztyn 1972.
 
20.
K. Wardzyńska, Johannes Soeffrens (1660-po 1721) - rzeźbiarz niderlandzki w Elblągu. Wstęp do monografii, Porta Aurea. Rocznik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, 13/2014, s. 136-159.
 
21.
M. Wardzyński, Import kamieni i dzieł rzeźby z Gotlandii i Olandii do Rzeczpospolitej (od XIII do 2. połowy XVIII w.), Porta Aurea. Rocznik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, 9/2010, s. 45-119.
 
22.
M. Wardzyński, Marmury i wapienie południowoniderlandzkie na ziemiach polskich od średniowiecza do 2. poł. XVIII w. Import i zastosowanie w małej architekturze i rzeźbie kamiennej, Biuletyn Historii Sztuki, 70/3-4/2008, s. 307-356.
 
23.
K. Wróblewska, Późnogotycka brązowa płyta nagrobna biskupa warmińskiego Pawła Legendorfa, Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1/1966, s. 99-126.
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top