PL EN
Finansowanie duchowieństwa katolickiego w Okręgu Kłajpedy w latach 1923–1939
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Data publikacji online: 30-01-2020
 
 
Data publikacji: 30-01-2020
 
 
KMW 2019;306(4):762-779
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W 1923 r. w Okręgu Kłajpedy znajdowały się następujące katolickie parafie: Kłajpeda, Robkojen, Szyłokarczma i parafia misyjna w Wischwill. W 1932 r. utworzono jeszcze samodzielną placówkę duszpasterską w Pogegen. Ze względu na ich niski status materialny, nie były w stanie zapewnić pracującym w nim duszpasterzom należnego wynagrodzenia. Pensje otrzymywali oni m.in. z budżetu Okręgu Kłajpedy. O ich godziwe uposażenie troszczyła się diecezja warmińska, której podlegały parafie Nadniemna do czasu ogłoszenia bulli Piusa XI Lituanorum gente z 4 kwietnia 1926 r. Mimo zmiany przynależności politycznej tego regionu wsparcie finansowe na rzecz pruskiego duchowieństwa katolickiego gwarantowała również Republika Weimarska, która zabiegała o krzewienie niemieckości w Okręgu Kłajpedy.
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top