PL EN
O pochodzeniu staropruskiego mitonimu Worskaito
 
Więcej
Ukryj
1
Lithuanian Culture Research Institute
 
 
Data publikacji online: 30-01-2020
 
 
Data publikacji: 30-01-2020
 
 
KMW 2019;306(4):780-807
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W niniejszym artykule, odwołując się do analizy etymologicznej, przedstawiona jest nowa hipoteza o pochodzeniu nazwisk mitologicznych pruskich Worskaito / Borsskayto (S. Grunau), oraz Jaćwingów – Wourschkaite (Książeczka Sudawska). Przywołana analiza dotyczy opisu derywacji i rozwoju semantycznego tych mitonimów. Podsumowując wyniki tej analizy, można stwierdzić, że nazwiska mitologiczne Worskaito / Borsskayto, Wourschkaite należy do złożeń typu tatpuruṣa pochodzenia niemieckiego (wczesno-nowo-wysoko-niemieckiego oraz średnio-dolno-niemieckiego), tj. te mitonimy pochodzą z wnwn. war-seger, war-sager / śrdn. war-seger, wâr-sager ‘jasnowidz, czarodziej, wróżbita, tj. śrłac. veridicus’.
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top