PL EN
Relacja biskupa Szymona Rudnickiego do Rzymu o stanie diecezji warmińskiej z 20 lutego 1616 roku
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 
 
Data nadesłania: 22-11-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 25-11-2021
 
 
Data akceptacji: 10-12-2021
 
 
Data publikacji online: 09-02-2022
 
 
Data publikacji: 09-02-2022
 
 
Autor do korespondencji
Krzysztof Łożyński   

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 
 
KMW 2021;314(4):689-698
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Pod koniec XVI wieku zobowiązano wszystkich biskupów rzymskokatolickich do regularnego składanie do Rzymu sprawozdań na temat stanu diecezji. Powstałe w ten sposób dokumenty są dziś cennym źródłem. Zawierają wiele ciekawych informacji, których nie znajdziemy w innych źródłach. Uzupełnieniem tekstu jest przetłumaczona z języka łacińskiego na język polski relacja biskupa Szymona Rudnickiego do Rzymu z 1616 roku. Biskup informował Stolicę Apostolską o funkcjonowaniu korporacji duchownych, sieci parafialnej, podziałach administracyjnych oraz sytuacji gospodarczej i politycznej na terenie podległej jemu diecezji. W sprawozdaniu szeroko opisany została problem zagrożenia katolickiej Warmii przez wyznawców kościoła luterańskiego.
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top