PL EN
Opis powiatu suskiego z 1947 roku. Archiwalia do badań ekonomiczno-społecznych warunków funkcjonowania jednostek administracyjnych województwa olsztyńskiego po zakończeniu drugiej wojny światowej
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Polska
 
 
Data nadesłania: 15-11-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 16-12-2021
 
 
Data akceptacji: 10-01-2022
 
 
Data publikacji online: 09-02-2022
 
 
Data publikacji: 09-02-2022
 
 
Autor do korespondencji
Robert Syrwid   

Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Partyzantów 87, 10-042, Olsztyn, Polska
 
 
KMW 2021;314(4):699-729
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Publikowany dokument zawiera opis powiatu suskiego według stanu z listopada 1947 roku. Jest to jedno z najobszerniejszych – spośród wytworzonych w pierwszych latach powojennych – opracowań statystycznych, poświęconych szeroko pojętej infrastrukturze ekonomiczno-społecznej powiatu. Dokument, wraz z załącznikami, pochodzi w zasobów Archiwum Państwowego w Olsztynie. Został on sporządzony przez Starostwo Powiatowe w Suszu z siedzibą w Iławie – na polecenie Wydziału Inspekcji Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – z przeznaczeniem do wykorzystania w ramach czynności kontrolnych jednostek administracyjnych województwa olsztyńskiego prowadzonych przez sam Wydział, a zarazem jako materiał studyjny na potrzeby Ministerstwa Ziem Odzyskanych. W prezentowanym materiale archiwalnym zostały zawarte dane na temat różnych aspektów życia gospodarczego i społecznego ówczesnego powiatu suskiego. Uzupełnienie dokumentu stanowią załączniki z wykazami personalnymi składów gminnych rad narodowych.
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top